Farsa in boj se nadaljujeta: bo kulturo v Državnem svetu zastopal gospodarstvenik?

V prostorih Državne volilne komisije so na današnji dan potekale volitve za člana državnega sveta za področje kulture in športa. Elektorji so po zdaj javno dostopnih informacijah oddali 17 glasov in z 10 glasovi izvolili Luka Steinerja, predsednika uprave Športne loterije, 5 glasov je dobil mag. Zoran Poznič, župan Trbovelj in predsednik Zveze društev slovenskih likovnih ustvarjalcev, 2 dr. Tomaž Simetinger, pomočnik direktorja JSKD in 0 glasov naš kandidat Borut Pelko, kulturni delavec, dolgoletni sodelavec organizacije LokalPatriot.

Borut Pelko se zaradi stanja z volitvami tudi tokrat ni udeležil, iz enakovrednega razloga pa je enako tokrat storil tudi naš elektor Jurij Krpan. Kot dosledno izpostavljamo, v društvu volitve v državni svet in sam organ jemljemo resno ter za poklicne delavce v kulturi zahtevamo ustrezno zastopanost. Farso tako lahko in bomo nadaljevali z bojem za njihove glasove v predstavniškem telesu.

Opozorimo, Asociacija je pred vnovičnimi volitvami za državnega svetnika – predstavnika za področje kulture in športa na kandidate in izvoljene predstavnike v volilno telo za volitve člana državnega sveta za področji naslovila odprto pismo, ki ga lahko preberete na tej povezavi, v katerem je opozorila, da po mnenju društva in izhajajoč iz presoje Ustavnega sodišča poklicni položaj in s tem zakonitost kandidatur dveh predhodno neizvoljenih kandidatov, ki sodelujeta na sredinih volitvah, tesno vzporejati s tistim razrešenega Tomaža Horvata. Pismo, ki smo ga posredovali tudi medijem, je, kot se nadejamo, po našem štetju nagovorilo najmanj enega elektorja, odločitev vseh, ki so se odločili za ustrezno zastopanje v državnem svetu, pa pozdravljamo.

Asociacija je pismo na kandidate in elektorje naslovila, ker področja kulture in športa, dokler se poklicni delavci v športu in kulturi ter njihovi elektorji odločajo o imenovanju neustreznih kandidatov, kulture in športa v Državnem svetu nihče ne zastopa, z izvolitvijo nezakonitih in neupravičenih kandidata pa na široko odpira dveri za zlorabo položaja za zagovarjanje lokalnih interesov in interesov gospodarstva. Tovrstnemu kopičenju odločevalske moči in navzkrižju interesov, ki lahko pomenita zgolj zapostavljanje in neustrezno zastopanje interesov poklicnih delavcev v kulturi in športu v društvu, katere poslanstvo je zagovorništvo poklicnih ustvarjalcev na področju nevladne kulture, ostro nasprotujemo.

Četudi je zakonodaja jasna in vrste elektorjev in člane predlagateljev, tvorijo športni sodniki in delavci, vajeni spoštovati pravila in uveljavljati športni kod poštenosti,  ministri, državniki, pomembni glasovi domače kulture ter delavci v kulturi, med katerimi so tudi taki, ki so mislili našo zakonodajnopravno ureditev ter pogosto delovali izrazito državotvorno, je bil izvoljen gospodarstvenik in s tem po mnenju društva pojasnjeno, kakšni in kako visoko na vrednotni lestvici so resnični interesi najmanj nekaterih predstavnikov poklicnega športa in kulture.

V zadevi je, kot ocenjujemo, močno problematična tudi vloga DVK, ki je navkljub temu, da je Ustavno sodišče izpostavilo, da bi zakonitost kandidatov morala preverjati že sama Državna volilna komisija, v odziv in navkljub odločbi sodišča tzgolj poobjavila seznam preostalih kandidatov s podatki iz začetka volilnega procesa za državni svet. Poklicnosti in zaslužkov kandidatov tako ni preverjala, niti elektorjem s seznamom ni posredovala aktualnih dejanskih in verodostojnih podatkov, ki jih Asociacija vrednoti kot bistvene za odločanje volilnega telesa pri glasovanju. Luka Steiner je tako še naprej kandidiral kot funkcionar podjetja, ki samostojno ukvarja še z gospodarsko dejavnostjo poslovnega svetovanja, Zoran Poznič pa kot samostojni podjetnik, kar je, kot ocenjujejo v društvu, nedopustno zavajanje elektorjev, delavcev in področih, ki jih zastopajo ter javnosti.

Nekaj je jasno. Četudi si iskanje pravice lahko gospodarstvo nedvomno lažje privošči kot poklicni ustvarjalci v kulturi in športu, si bo Asociacija še naprej prizadevala za izvolitev zakonitega kandidata, ki vse naštete lahko najustrezneje zastopa ter jih zastopa z zahtevano integriteto, 

Deli