Na MK o reformi uredbe o samozaposlenih v kulturi

Za nami drugo srečanje delovne skupine za trajni dialog z samozaposlenimi in drugimi delavci v kulturi, ki je zasedala 8. marca 2023. Člani delovne skupine so se na njej sestali s predsedniki ali namestniki strokovnih komisij in z njimi razpravljali na temo seznama poklicev in kriterijev, ki jih predvideva veljavna Uredba o samozaposlenih, ministrstvo pa je na srečanju posredovalo tudi informacije o aktivnostih, vezanih na reformo statusa samozaposlenih v kulturi ter predalo dokumentacijo dela dosedanjih dialoških skupin MK s samozaposlenimi v kulturi.

Predstavniki ministrstva so uvodoma pojasnili, da je ministrstvo začelo naslavljati problematiko seznama poklicev in kriterijev v prilogi Uredbe o samozaposlenih, zato želijo prisluhniti mnenjem različnih deležnikom, članom dialoške skupine ter predstavnikov strokovnih komisij, ki odločajo tudi o pravicah in vlogah samozaposlenih v kulturi.

Usmeritve, ki jih ministrstvo pri naslavljanju problematike zasleduje, so: seznam poklicev je potreben posodobitve; pri posodabljanju kriterijev morajo biti upoštevane težave, ki jih povzroča trenutna ureditev, npr. vprašanje, ali uredba upošteva vsa referenčna prizorišča; potreben je voditi premislek o določitvi različnih vstopnih pogojev glede na starost in druge posebnosti samozaposlenih v kulturi. V razpravi so sodelujoči izpostavili vrsto anomalij in problematičnih točk aktualne uredbe in sklenili, da člani lahko do 10. aprila ministrstvu in delovni skupini posredujejo predloge za prenovo seznama poklicev in posodobitev kriterijev v Uredbi o samozaposlenih.

Ministrstvo je članom delovne skupine obrazložilo, organ v vsaki fazi, predvsem ko bodo oblikovali konkretne predloge in modele, glede samozaposlenih vprašanja naslavljal nanje, na sindikate in ostale deležnike ter bo odprto za predloge in komentarje. Reforma samozaposlenih namreč obsega urejanje možnosti kolektivne pogodbe, spreminjanje Resolucije o nacionalnem programu za kulturo (NPK) in tvorjenja akcijskega načrta, spremembe ZUJIK in uredbe o samozaposlenih, organizirani pa bodo tudi javni posveti z deležniki v kulturi.

Tema naslednje seje delovne skupine bodo spremembe Resolucije o nacionalnem programu v kulturi.

Deli