O strategijah in inflaciji tudi z MOL

Predstavniki Asociacije so se 15. marca udeležili 23. seje Dialoške skupine MOL z NVO v kulturi. Osrednja tema srečanja so bile prihajajoče in iztekajoče se strategije MOL na področju kulture, dotaknili pa smo se tudi inflacije, ki je prizadela tudi NVO sektor.

Člani dialoške skupine smo se seznanili z informacijami o pripravi Strategije razvoja kulture v Ljubljanski urbani regiji 2023-2027, pionirskega strateškega dokumenta pri nas, ki je v fazi pred potrjevanjem. Strategija, ki opredeljuje raznovrstne projekte tako na regijskem nivoju kot na medobčinski ravni, predstavlja priložnost za usklajen razvoj kulture in ustvarjalnosti v osrednji slovenski regiji, podlago za krepitev sodelovanja med različnimi institucijami, organizacijami, ustvarjalci in kulturnimi delavci ter skupen razvoj občinstev.

V okviru dialoške skupine smo spregovorili tudi o procesu priprave bodoče obdobne Strategije razvoja kulture v MOL 2024-2027 ter se seznanili s poročilom o izvajanju Strategije razvoja kulture v MOL 2020-2023 v letu 2022, ki je tretje poročilo v tem strateškem obdobju.

Naslovili smo še temo inflacije, ki je močno prizadela tudi NVO sektor v polju kulture in tako močno otežuje kakovostno izvajanje programov in projektov, ki jih sofinancira MOL. Predstavniki Oddelka za kulturo MOL so izrazili zavedanje o problematiki ter bodo preučili načine, kako problem lahko naslovijo v korist nevladne kulture.

Deli