Priročnik “Kako graditi mreže in zakaj?” dostopen tudi na spletu

Vir: Kooperativa

Regionalna platforma Kooperativa, ki je namenjena povezovanju nevladnih kulturnih organizacij na področju Jugovzhodne Evrope, je junija izdala priročnik “Kako graditi mreže in zakaj?”. Gre za prvo v seriji treh, publikacij, ki bodo nastale v okviru evropskega projekta REG.Lab. Urednica publikacije, ki jo je angažirala Asociacija, partnerica v projektu, je Tjaša Pureber.

Priročnik, ki izhaja in je pregled raznolikih razumevanj mreženja v sodobnih post-jugoslovanskih in evropskih kulturnih okolij, je v empirično raziskavo vključil osemnajst članic mreže Kooperative. Do publikacije, ki jo je Kooperativa založila v fizični obliki, lahko zdaj dostopate tudi preko spletne strani Kooperative.

Priročnik, ki je preveden v pet jezikov, ponuja vpogled v različno delovanje mrež ter v obstoječe in zaželene sodelovalne prakse, ki preizprašujejo pojme sodelovanja, krepitve znanj, projektno usmerjenih aktivnosti, zagovorništva, solidarnosti, vključevalnosti, medsektorskega sodelovanja, trajnostnosti in podobno.

Namenjen je širokemu krogu bralstva in vključuje analizo podatkov, teoretične razprave ter predloge za prihodnje usmeritve. Trenutnim članom mrež je lahko v pomoč pri lažji kontekstualizaciji in premisleku lastnega delovanja ter novim akterjem pa lajša dostop do koristnega znanja.

Projekt REG.LAB sofinancira Evropska unija v okviru javnega razpisa Kultura za projekte sodelovanja s fokusom na Zahodni Balkan (EACEA 39/2019), ki je financiran iz Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II).

Deli