Operacija KULPosočje vabi k pridobivanju znanj v polju kulture!

Vir: Zveza Mink Tolmin

Vabljeni k prijavi na serijo usposabljanj na področju delovanja v polju kulture, ki ga v okviru operacije KULPosočje organizira Zveza Mink Tolmin. K snovanju priprave dveh modulov, Kulturni menedžent in Promocija in digitalizacija v kulturi, je povabila društvo Asociacija.

Povabilu smo se z veseljem odzvali in pripravili program, ki bo s strokovnjaki iz NVO sektorja, v teoriji in praksi predal znanje na teme, kot so organiziranje dogodkov, ustanovitev društva, pridobivanja sredstev, področja avtorskih pravic, razvoja lastnih projektnih idej, marketinga, promocije in številne druge.

Usposabljanja, ki v živo in preko spleta potekajo v okviru operacije KULPosočje, so razdeljena v štiri sklope, in sicer lahko pridobivate znanja s področij kulturnega menedžmenta, multimedije, promocije in rokodelstva. Usmerjena so k pridobivanju in nadgrajevanju znanj in veščin udeležencev, s katerimi se bodo lahko prilagajali trenutnim potrebam na področju kulturne produkcije tako v realnem kot virtualnem svetu, pri čemer bodo poudarki tudi na produkciji izdelkov, trženju ter organizaciji dogodkov.

Aktivnosti se med seboj vsebinsko prepletajo, pri čemer bodo udeleženci imelu možnost pridobivati teoretična znanja ter jih nadgrajevati s praktičnim delom, ki rezultira v konkretnih izdelkih oz. storitvah, s katerimi se lahko predstavijo širši javnosti. Cilj projekta je dvig znanj in kompetenc, povezovanje in navezovanje stikov med udeleženci ter ustvarjanje skupne platforme, ki bo služila kot podlaga za realizacijo projektov v prihodnosti  ter posledično večjo zaposljivost na področju kulture.

Število udeležencev je omejeno. Prednost pri prijavi bodo imeli pripadnice in pripadniki različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencev ter posameznice in posamezniki narodnih skupnosti nekdanje SFRJ, ki živijo v Republiki Sloveniji – priseljenci več generacij, posamezniki in posameznice iz mešanih zakonov in družin …

V sklopu brezplačnih predavanj boste v teoriji in praksi pridobili veščine za:
organiziranje dogodkov;
ustanovitev društva;
pridobivanje sredstev;
znanja s področja avtorskih pravic;
razvoja vaših lastnih projektnih idej ter
promocija in marketing.

Termin usposabljanja: od 15. junija do konca oktobra 2022

Več informacij o programih, postopku prijave in terminih usposabljanj pridobite na spletni strani KULPosočje.

Asociacija in Zveza Mink Tolmin sta k sodelovanju pri izvedbi modulov Kulturni menedžent in Promocija in digitalizacija v kulturipovabili pester nabor uveljavljenih predavateljev.

Nik Drozg bo udeležence v teoriji in skozi praktične primere sprehodil čez vse procese organizacije in izvedbe glasbenega dogodka s stališča producenta, od začetne faze razvijanja ideje in kuriranja programa čez procese pogodbenih dogovarjanj, sestave finančne projekcije in pridobivanja dovoljenj do končne administracije.

Tjaša Pureber bo v teoriji in praksi predstavila ključne elemente uspešnosti vašega kulturnega udejstvovanja je vzdrževanje stikov in informiranje različnih javnosti – od splošne javnosti, ciljnih skupin, strokovne javnosti in medijev. V drugem predavanju pa bo skozi primere prikazala uspešna zagovorniška prizadevanja, ki so privedla do sistemskih rešitev in izboljšanih pogojev za kulturno produkcijo ter ustvarjalnost.

Svit Komel bo šel v praksi in teoriji čez postopke ustanavljanja društev in zavodov, obrazložil pa bo tudi zakonodajni okvir, ki ureja področje NVO in nanje vezane priložnosti.

Urška Jež bo delavnico namenila razmisleku o financiranju nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi, in sicer z več vidikov – od pregleda potencialnih virov financiranja (javna sredstva na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju, tuje ambasade in kulturna predstavništva, zasebna sredstva – tuje fundacije, donacije, sponzorstva) do pomena mednarodnih partnerstev za pridobivanje sredstev (kako vzpostaviti kontakte, kako se priključiti projektom …).

Uroš Veber bo seznanil udeležence z značilnostmi dobrega koordiniranja različnih oblik sodelovanj med organizacijami v projektih na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Valentina Prete bo skozi teorijo in praktične primere udeležencem predstavila osnove avtorskega prava pri nas (kaj je avtorsko delo, moralne in materialne avtorske pravice, nastanek in trajanje pravic, razlika med avtorskimi in sorodnimi pravicami, vsebinske omejitve, kolektivno upravljanje…) s poudarkom na vprašanjih, vezanih na kulturno produkcijo.

Inga Remeta bo skozi delavnico predstavila različne tipe projektov, ki obstajajo, kako jih oblikujemo in razvijamo ter kako se pravilno odločimo umestiti idejo projekta v strukture financiranja/partnerstva ter jim zagotovimo rast in razvoj.

Jan Drozg nas bo seznanil z lastnostmi in posebnostmi različnih socialnih omrežij, njihovimi prednostmi in slabostmi, pomembnejšimi statistikami ter aktualnimi in prihajajočimi trendi.

Zala Velkavrh bo predstavila o marketinške pristope v teoriji in praksi, o iskanju, poznavanju in vzdrževanju odnosov z občinstvom in o tem, kako lahko poznavanje občinstva in razumevanje osnovnih trendov in zakonitosti posameznih kanalov pomaga pri boljši komunikaciji, bolj obiskanih dogodkih in pri ustvarjanju novih priložnosti.

Rok Avbar bo predstavil kako pristopiti k celostnemu komuniciranju na spletu, kako razvijati odnos s svojimi sledilci in vzpostavljati nove skupnosti, kje in kako sploh začeti.

Jure Lavrin bo skozi različne primere predstavil zakonitosti učinkovitih A/V kampanj, udeleženci pa se bodo v teoriji in praksi seznanili s koraki snovanja, priprave in izvedbe tovrstnih kampanj ter z osnovami animacije in videoprodukcije, ki jih bodo opolnomočile za delo z izvajalci.

Usposabljanje je eden od štirih sklopov operacije KULPOSOČJE v okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021-2023.

Deli