Asociacija v Italiji na temo umetnosti in preventive ter promocije zdravja

Društvo Asociacija se je kot partnerica v evropskem projektu CultureForHealth med 15. in 17. majem 2022 udeležila študijskega obiska v Bologni, na katerem smo se udeleženci srečanja seznanili številnih praks povezovanja umetnosti, promocije zdravja ter vloge umetnosti pri preventivi zdravstvenih stanj.

V imenu Asociacije se je dogodka udeležila vodja strokovne pisarne društva Polona Torkar, srečanja pa se je udeležil tudi predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije, dr. Tomaž Simetinger.

Študijski obisk smo udeleženci srečanja v Bologni pričeli z udeležbo na paradi Par Tot , vsakoletnem kulturnem dogajanju, s katerim organizacija Associazione Oltre (članica Trans Europe Halles) v sodelovanju s številnimi akterji podpira socialno dobrobit ter spodbuja kohezijo otrok, mladih ljudi ter njihovih skrbnikov v Bologni ter povezuje marginalizirane skupnosti s središčem mesta.

Naslednji dan študijskega obiska je otvoril prof. Pier Luigi Sacco, ki predava na Univerzi IULM v Milanu, je gostujoči znanstvenik na Harvardu ter je posebni svetovalec Evropske komisije za kulturo in izobraževanje. V nagovoru je predstavil vrsto študij in uspešnih praks povezovanja zdravja in umetnosti ter podprl pomembna prizadevanja udeležencev srečanja.

Skozi predstavitev predstavnice regije Anite Jensen smo se nato seznanili s procesom oblikovanja ter izvajanjem strategije za umetnosti in zdravje švedske regije Skåne, o sistemih zdravstva in nege za prihodnost pa je spregovorila Dorota Sienkiewicz, predstavnica organizacije EuroHealthNet, neprofitnega partnerstva organizacij, agencij in zakonskih organov, ki s spodbujanjem zdravja in pravičnosti na področju zdravja med evropskimi državami in znotraj njih prispevajo k bolj zdravi Evropi.

Dan je postregel tudi z vrsto razprav na osrednje teme področja povezovanja zdravja in umetnosti. O politikah na ravni regije in države sta spregovorili Annalisa Ciccerchia, italijanska strokovnjakinja na področju strateškega načrtovanja in evaluacije kulturnih politik ter Alexandra Martin, direktorica, direktorica kooperative Pole Culture & Santé en Nouvelle Aquitaine, ki deluje v francoski regiji Bordeaux. O razvoju sodelovanj na preseku umetnosti in zdravja sta spregovorila Wiebke Seeman, predstavnica Northern Dimension Partnership in Health and Social Well-being ter Dr. Tomaž Simetinger. Na temo uspešnih umetniških praks v polju duševnega zdravja sta spregovorili Bruna Zani, predsednica ustanove Minguzzi v Bologni, centra za dokumentacijo in raziskovanje na področju mentalnega zdravja in socialnega vkljuečvanja ter Laura Masiulienė, predstavnica oddelka za mentalno zdravje litovskega Ministrstva za zdravje.

Na temo financiranja intervencij, ki povezujejo umetnost in zdravje sta spregovorili Veronica Ceruti, direktorica Fondazione Innovazione Urbana ter Karolina Zakarauskaitė, producentka latvijskega festivala Bonds, ki se posveča povezovanju promociji duševnega zdravja in umetnosti. O praksah povezovanja umetnosti in zdravja v muzejih sta spregovorili Rosa Mairilainen, ki skrbi za izvajanje finske politike umetnosti in zdravja ter deluje v Muzeju čustev ter Daina Ratniece, predstavnica oddelka za muzeje, knjižnice in arhive latvijskega Ministrstva za kulturo. Kulturo in zdravje v navezavi na uprizoritvene umetnosti sta naslovila Gabriele Tesauri, direktor italijanskega gledališča Arte&Salute Teatro ter Ștefan TEIȘANU, direktor Kulturnega centra v Cluju. V okviru zadnje ključne teme, tj. politik, ki se osredotočajo na umetnosti in zdravje na evropski ravni, sta spregovorili še Dorota Sienkiewicz iz Eurohealthneta ter predstavnica Evropske komisije Monika Urian.

Sledile so predstavitve intervencij na področju umetnosti in zdravja, Spoznali smo projekt Arts on Perscription, v okviru katerega italijanski otroci po naročilu zdravnika prejmejo recept za ogled gledaliških predstav, ki ga je predstavila Patrizia Ghedini, predsednica italijanske Fundacije ATER. Generalna sekretarka finske nevladne organizacije KULTA ry Rosa Merilainen je predstavila program Muzeja čustev. Luisella Carnelli, višja raziskovalka italijanske fundacije Fitzcarraldo , je predstavila projekt Ples za Parkinsonovo bolezen. O umetnosti kot komplementarnih zdravstvenih in socialnih storitvah ter projektu Staramo se skupaj, je spregovorila Alexandra Martin, direktorica Pole Culture & Santé en Nouvelle Aquitaine. O mestnem načrtu za socialo sta spregovorili Michela Checchi in Veronica Ceruti, direktorica Fondazione Innovazione Urbana in predstavnica mestnih knjižnic. Annalisa Cicerchia je predstavila različne regionalne politike na področju zdravja in umetnosti. Kornelia Kiss, predstavnica Culture Action Europe, pa je predstavila izvlečke strategije Umetnosti in zdravja za potrebe prisilno razseljenih oseb.

Po intenzivni razpravi smo se udeleženci dan zaključili z navdihujočo zgodbo Giardina del Guasto, eksperimentalnega arhitekturnega projekta, ki je bil po opustitvi leta 1998 oživljen s pomočjo kreativnih skupnosti, ki je sledila originalni zasnovi arhitekta Gennara Filippina, a namenila park za potrebe lokalnih otrok.

Drugi dan študijskega obiska smo obiskali produkcijski prostor Camere d’Aria ter se seznanili s številnimi skupnostmi ter dejavnosti, ki potekajo v objektu. V nadaljevanju nas je nagovoril Robert Manchin, član svetovalnega odbora CultureForHealth, ki je poudaril, da je kultura ključna za dobro počutje posameznikov. V razpravi po nagovoru smo udeleženci strnili ključne ugotovitve srečanja, identificirali izzive ter oblikovali naslednje korake prizadevanj.

Naslednji študiski obisk se bo v jeseni 2022 odvil v Cluju v Romuniji.

Deli