Iz prve vrste: Priključi se!

V Asociaciji že nekaj let vsak mesec v Kulturosferi predstavljamo naše številne članice in člane. Z njimi se pogovarjamo o delu, pa tudi aktualnih kulturnih politikah na neodvisni sceni. V tem času se je nabralo ogromno pogovorov, zamisli, idej in nasvetov. Predvsem pa zbirka pogovorov kaže širino in znanje, ki jo imamo kot vsebinska mreža nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi.

Ta mesec vas vabimo na izlet v preteklost, izbrali smo namreč nekaj iskrivih misli naših članic in članov. In seveda – vabljeni, da postanete del naše kulturniške družine. Skupaj smo močnejši.

“Nobena skrivnost ni, da kulturni sistem v Sloveniji potrebuje korenito reformo. Kjer NVO v kulturi še delujejo, zares opravljajo izjemno delo, še zlasti če upoštevamo razmere, v katerih morajo delovati. To je zlasti očitno v zadnjih letih, ko je skupek sredstev za ustvarjanje kulturnih vsebin drastično padel tako znotraj sistema programov javnih zavodov kot tudi pri oblikah sofinanciranja programov NVO, rezultati delovanja NVO pa so v resnici še vedno zelo dobri. A žal so ti rezultati nastali predvsem z izjemno mero odrekanja in tako je danes delovanje v NVO na dnevni ravni tudi spopadanje z oblikami izjemne izčrpanosti.” Zavod projekt Atol, 16. avgust 2016

“Ali drugače, Ministrstvo za kulturo naj podpre zdravo prosperiteto podpornega in kreativnega okolja za razvoj umetnosti, kjer se bodo v medsektorski povezavi lahko udejanjali in razvijali sedanji in bodoči kulturni akterji.” Zavod Cona, 17. oktober 2017

“Po moje so največje pomanjkljivosti našega kulturnega modela, da ne more ali ne zna pričeti delovati kot sistem, kjer bi se posamezni elementi med sabo hranili, podpirali in se pomagali vzdrževati. Naš kulturni model je slovenska podeželska hiša, ki ima toliko prizidkov, da je z nobene strani ni več mogoče videti kot smiselne celote. V njeni notranjosti pa je toliko majhnih ‘štibelcov’, da je v tem labirintu nemogoče priti v drugi del hiše, ne da bi se na poti izgubili. Na ta način se proizvajajo imunitete (posamezniki, organizacije), ki med sabo tekmujejo in se žrejo, čemur sam pravim kulturniški darvinizem.” Rok Vevar, 31. avgust 2017

“Zato mora nov pristop v kulturni politiki omogočiti NVO in samozaposlenim stabilno financiranje, ki se dviguje in niža premosorazmerno z nihanjem v javnem sektorju. Seveda niso vsi NVO enaki niti po velikosti, niti po organiziranosti, niti po ambicijah. Zato je potrebno osvojiti razlike, ki nas vzpostavljajo in poiskati mesto v kulturno-umetniškem ekosistemu, v katerem se soomogočamo ne glede na pravno-formalno obliko, temveč iščemo poti drug do drugega po vsebinskih prispevkih, razvojnih premikih in publikah.” Galerija Kapelica, 2. februar 2017

“V umetnosti in tudi na drugih kulturnih področjih se je od leta 1991 spremenilo veliko, za financiranje pa uporabljamo iste vatle, čeprav je malha še bolj prazna. Pomislite kaj vse smo reformirali, Ministrstva za kulturo pa se ni dotaknil nihče.  Narobe, spremenili so ga v ministrstvo za odvečno stvar z imenom kultura in nastavljali kadre, ki niso zmogli povečati deleža za kulturo.” Petja Grafenauer, 2. september 2018

“Ne o financah, veliko bolj potreben je dialog o umetnosti, ker je to naše najmočnejše orožje. Če bomo rasli na tak način, lahko postopoma spreminjamo tudi svet na bolje.” Moment, 5. julij 2018

“Po mojem mnenju je ključni problem izvedba zakonodaje v praksi oz. zlasti transparentnost delovanja kolektivnih organizacij za upravljanje avtorskih pravic, ki zbirajo in delijo izdatno malho nadomestil za uporabo avtorskih del.” Moonlee Records, 8. januar 2018

“Sama potrebujem najprej primerljivo socialno varnost in stabilnost; dopust, bivališče, delovni prostor, regres, izobraževanje, razumno penzijo in bolniško, torej socialne pravice. Potem pa lahko načrtujem stabilno ustvarjalno delo in tam pride v poštev nagrajevanje kvalitete.” Alenka Sottler, 3. julij 2019

“Javni prostor v očeh institucij in oblasti nima iste veljave kot »klasičen« gledališki prostor. Kljub porastu gledališča v javnem prostoru ter načelnemu priznavanju le-tega kot svojevrstne gledališke zvrsti, se pri financiranju in razpisih to žal še vedno ne upošteva.” KUD Ljud, 8. januar 2019

“Za dodatni razvoj na področju KUV bi prav prišel razpis s strani Ministrstva za kulturo, na katerega bi se lahko prijavile NVO. Sodelovanje obeh ministrstev pa bi lahko doprineslo tudi v šolstvu z rezervacijo večjega števila ur za povezovanje kulturnih organizacij in izobraževalnih zavodov v kurikulumu in izbirnih vsebinah učencev_k in dijakov_inj.” Društvo Impro, 8. maj 2019

“Razumeti je treba tudi, da se kriza zaradi koronavirusa ne bo končala v trenutku, ko se bo življenje ponovno zagnalo, temveč bo posledice čutiti tudi v prihodnje. Kulturni delavci moramo zato razmišljati dolgoročno in si zagotoviti dobre in zanesljive modele finančne podpore, da bo premostitev tega težkega obdobja mogoča brez menjave poklica. Potrebovali bi predvsem več informacij o mogočih scenarijih za naprej, četudi se bodo razmere verjetno spreminjale iz meseca v mesec. Pandemija v svetovnem merilu še zdaleč ni ustavljena in jo še vedno spremlja veliko neznank.” Robertina Šebjanič, 6. maj 2020

Deli