Noveli zakonov o RTV in STA neprimerni

Poleg zakona o medijih je Ministrstvo za kulturo v javno obravnavo poslalo še Zakon o Slovenski tiskovni agenciji in Zakon o Radioteleviziji Slovenija. Spremembe obeh zakonov, ki urejata delovanje dveh pomembnih javnih institucij, v Asociaciji ocenjujemo kot neprimerne.

Največja težava je v urejanju novega načina financiranja, zares pa tudi drugi posegi, ki se osredotočajo na strukture delovanja in imenovanja na posamezne funkcije, ne razrešujejo ključnih izzivov obeh institucij.

Predlog zakona o RTV določa, da se po novem del RTV prispevka uporabi za financiranje STA, del pa tudi za financiranje ostalih medijev oziroma javnega interesa na področju medijev. Seveda tovrstna sprememba povzroča izpad sredstev za RTV kot institucijo, kar pa je popolnoma neustrezno. RTV namreč predstavlja pomembnega partnerja za številne ustvarjalke in ustvarjalce in tovrstno znižanje sredstev bi zagotovo vplivalo tudi na njih. Dejstvo, da naj bi se sredstva nadomestilo z odstranitvijo omejevanja oglaševanja, ne govori kulturnikom v prid, saj bi dodatna komercializacija zagotovo omejila nastajanje in prikazovanje kulturno umetniške produkcije.

Nadalje ocenjujemo, da dosedanja ureditev nadzornega sveta, po kateri so člani imenovani v Državnem zboru in so od njih zahtevane strokovne kompetence z različnih področij delovanja STA, predstavlja bistveno večje demokratične standarde upravljanja in zagotavljanja novinarske neodvisnosti in medijske avtonomije nacionalnega javnega servisa, kot pa, da jih na predlog Ministrstva za kulturo imenuje Vlada RS. Enako je z razreševanjem članov, saj kot veliko bolj demokratično vidimo dosedanjo ureditev, po kateri posamezne člane lahko razrešijo zgolj v državnem zboru in ne, kot po novem predlaga novela zakona, po kateri bi slednje na predlog Ministrstva za kulturo lahko storila kar Vlada sama.

Celoten odziv na spremembe Zakona o Slovenski tiskovni agenciji so dostopne na tej povezavi, odziv na spremembe Zakona o Radioteleviziji Slovenija pa je dostopen na tej povezavi.

Deli