Poziv ministrstvu k izdaji odločb za samozaposlene

Foto@ŠKUC

V zadnjem obdobju se je na nas obrnilo več posameznikov in posameznic, ki nimajo ustreznih informacij, kaj se dogaja z njihovimi vlogami za status samozaposlenega v kulturi.

Na Ministrstvo za kulturo smo poslali poziv, naj pričnejo vloge za status samozaposlenih v kulturi čim prej ažurno procesirati, saj tovrstno administrativno odlašanje v že tako zaostrenih pogojih še dodatno otežuje delovanje kulturnic in kulturnikov.

Vlada je sicer v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo za področje kulture določila, da za samozaposlene  v  kulturi,  ki  jim  je  pravica  do  plačila  prispevkov  za  socialno varnost iz državnega proračuna prenehala v obdobju od sprejetja zakona do  30.  junija  2020, velja, da ohranijo  pravico do 31. avgusta 2020. Vseeno ta določba ni razrešila vprašanja za mnoge, ki so v tem obdobju vlogo podajali na novo in vse tiste, ki jim je pravica potekla po 30. juniju.

Nekateri ustvarjalci in ustvarjalke poročajo, da so svoje vloge na pristojno ministrstvo oddali že marca, a odločb še vedno niso prejeli. Ob tem pa je v Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) določeno, da je rok za izdajo odločbe pristojnega organa dva meseca od začetka postopka.

V časih, ko kulturni sektor izdatno bremenijo omejitve zaradi zaviranja epidemije in ekonomski krč, ki ob tem nastaja, je še kako pomembno, da ustvarjalke in ustvarjalci ne bi imeli dodatnih težav zaradi administrativnih zastojev. Zavoljo vsega navedenega smo v društvu Asociacija Ministrstvo za kulturo z dopisom pozvali k pospešitvi obdelav vlog za status samozaposlenih v kulturi.

Celoten poziv lahko preberete na tej povezavi.

Deli