Predlogi Asociacije za drugi paket pomoči

V Društvu Asociacija smo skupaj s številnimi krovnimi združenji v kulturi ob sprejemanju prvega zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID19 opozorili na možnosti za njegovo izboljšanje, da bi bil v realnosti bolj uporaben tako za državne organe kot za posameznike.

Ker številne rešitve iz zakona izpuščajo najbolj ranljiv del ustvarjalcev, smo pripravili drugi sveženj predlogov, za katere upamo, da bodo upoštevani pri oblikovanju novega paketa proti korona pomoči. Dokument smo posredovali vladi in ministrstvu za kulturo.

Menimo, da je v drugem paketu potrebno odpraviti nekatere pomanjkljivosti iz prvega zakona, ob tem pa predlagamo še nekaj dodatnih rešitev. Naši ključni predlogi so:

– da so do temeljnega dohodka upravičeni vsi samozaposleni, tudi tisti, ki so morda delno zaposleni in delno samozaposleni,

– da se način preračunavanja poenostavi tako, da se upošteva letne prihodke, saj so to podatki, ki že obstajajo, poleg tega pa bo kriza imela veliko daljše učinke kot zgolj nekaj mesečne,

– da se temeljni dohodek izplača samozaposlenim tudi v primeru, da doma varujejo otroka. To je ukrep, ki ga imajo zaposleni plačanega s strani države, in v enaki situaciji so tudi samozaposleni,

– da naj izjava, s katero bodo samozaposleni potrjevali vpliv krize koronavirusa na njihovo poslovno dejavnost, ne bo javna,

– da se pomoč v primeru, da jo je potrebno vrniti, v vsakem primeru vrača brezobrestno in se s tem spremeni v premostitveni kredit,

– dodatno predlagamo vzpostavitev sklada z nepovratnimi sredstvi, zato da se sanira težave tistih organizacij in podjetji, ki jih je kriza prizadela do te mere, da brez nepovratnih sredstev ne bodo mogli obstati,

– in ponovno pozivamo vlado, naj poda navodila ministrstvom, da pošljejo obvestilo izvajalcem javnih programov in projektov, da bodo lahko prijavljene aktivnosti izvedli še v letu 2021 oziroma da se jim bo kot izvedena štela tudi aktivnost, ki so jo uspeli v času prepovedi gibanja izvesti preko spleta.

Dodatni predlogi za drugi paket proti korona pomoči:

  • Vzpostavitev sklada za nepovratno pomoč. Menimo namreč, da je potrebno vzpostaviti sklad z nepovratnimi sredstvi, ki bodo namenjena organizacijam, podjetjem in posameznikom, ki jih je situacija prizadela do te mere, da so se znašli v razmerah, ki jih ne morajo obvladati drugače kot s konkretno pomočjo države.
  • Prestavitev obveznosti izvajanja programov in projektov v leto 2021. Številni ustvarjalci in nevladne organizacije na področju kulture in tudi na drugih področjih, izvajajo javne projekte in programe, kjer je predvideno, da se bodo vse prijavljene aktivnosti realizirale v letu 2020. Ker je prepoved zbiranja močno zarezala v možnost izvajanja programov in projektov v letu 2020, bo za nekatere organizacije praktično nemogoče. S tega vidika predlagamo, da Vlada oblikuje navodilo ministrstvom in drugih proračunskim uporabnikom, da izvajalcem programov in projektov podaljšajo možnost izvedbe v leto 2021.
  • Upoštevanje izvedbe prijavljenih aktivnosti na spletu. Podobno kot v prejšnji točki se tudi tukaj referiramo na izvajanje programov in projektov. Nekatere organizacije namreč izvajajo takšne vrste aktivnosti, da jih je možno prenesti tudi v spletno okolje. Ob tem je potrebno doseči kar najbolj jasno opredelitev situacije, zato pozivamo ministrstva, da so pri spremljanju realizacije programov in projektov čim bolj odprta in da, kjer je to le možno, štejejo kot izvedeno aktivnost tudi tisto aktivnost, ki je v tem času namesto v realnem prostoru izvedena na spletu.

Na tej povezavi lahko preberete naše podrobne obrazložitve amandmajev k prvemu korona zakonu ter podrobna pojasnila glede novih predlogov.

Deli