Kaj lahko stori ministrstvo za kulturo?

V Društvu Asociacija smo ministru za kulturo poslali seznam predlogov za takojšnje izboljšanje situacije samozaposlenih in nevladnih organizacij, ki so v pristojnosti ministrstva.

To so torej rešitve, ki jih lahko sprejmejo sami in jih je možno rešiti zelo hitro.

Seznam naših predlogov:

  • Mirovanje pravice do plačila prispevkov

Uredba o samozaposlenih v kulturi ima v 18. in 19. členu urejeno mirovanje pravice do plačila prispevkov. Trenutno je v navedenih členih opredeljeno, da lahko pravico do plačila prispevkov v mirovanje vloži posameznik zavoljo točno določenih razlogov, kot so na primer daljša bolniška odsotnost, študij ali čas trajanja porodniškega dopusta. Uredba ne predvideva, da bi posameznik lahko dal v mirovanje pravico v primeru prekinitve statusa zavoljo finančnih ali drugih razlogov.

V dani situaciji epidemije prav tako pravice ni možno dati v mirovanje, čeprav bi to marsikateremu ustvarjalcu omogočilo lažji prehod in prijavo na Zavod za zaposlovanje, kjer bi bil upravičen do nadomestila za čas brezposelnosti.

Zavoljo tega vas pozivamo, da čim prej spremenite uredbo v navedenih členih na opisani način tako, da bo med razloge za mirovanje pravice do plačila prispevkov bila umeščena finančna situacija posameznika ali razglasitev izrednih razmer.

  • Prestavitev obveznosti iz projektov in programov v 2021

Številne nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi izvajajo javne projekte in programe, pri čemer ni jasno, kako bo z izvedbo vseh prijavljenih aktivnosti. Epidemija je namreč v celoti ustavila možnost izvajanja večine projektov, kar pomeni, da je velika verjetnost, da ne bodo izvedeni v skladu s prvotno prijavljenim načrtom. Zato ponovno pozivamo ministrstvo, da tudi po vzoru številnih evropskih držav obvesti svoje pogodbene partnerje, da bo možno projekte in programe, prijavljene za leto 2020, realizirati še v letu 2021.

  • Skrb za najbolj prekarne ustvarjalke in ustvarjalce

Številni ustvarjalci so tudi v različnih prekarnih situacijah, kar pomeni, da delajo po avtorskih pogodbah, se poslužujejo različnih drugih priložnostnih del ali svojo situacijo razrešujejo z drugimi nekonvencionalnimi načini. Vse to pa pomeni, da brez primernega statusa pogosto nimajo ustreznega varstva znotraj socialnih politik, saj ne morejo zaprositi za nadomestilo za čas brezposelnosti, centri za socialno delo pa zelo različno interpretirajo nekatera določila glede prejemanje socialne pomoči, varstvenega dodatka in drugih socialnih transferjev.

S tega vidika vas pozivamo, da kot Ministrstvo za kulturo pozovete Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k temu, da v času trajanja epidemije omogočijo posameznikom čim prejšnje dostopanje do socialnih transferjev, zato da se prekarne ustvarjalke in ustvarjalci ne bodo znašli v največji od stisk samo zaradi neustrezne interpretacije ali zavlačevanja postopkov.

Na tej povezavi si lahko preberete celotno pismo ministrstvu.

Deli