Bomo res zadnji? Med krizo tujina v kulturo vlaga!

V Društvu Asociacija z zaskrbljenostjo spremljamo situacijo na področju filma in knjige.

Zato smo ministru za kulturo in medijem danes poslali naš poziv, naj se v kulturo v času krize vlaga več in ne manj.

Agenciji, ki urejata področje knjige in filma, sta s strani Ministrstva za kulturo dobili navodilo, naj do nadaljnjega ne sprejemata novih obveznosti. Preprosto povedano to pomeni, da se ustavljajo razpisi, med drugim enoletni projektni razpis, ki je eden ključnih mehanizmov za obstoj neodvisnih ustvarjalcev in organizacij.

Na tem mestu ne govorimo o ZZUSUDJZ, ki v 6. členu ustavlja upravne postopke za čas trajanja epidemije, pač pa o izkazani nameri ministrstva, da razpisne postopke ustavi do rebalansa proračuna.

Bojimo se, da gre za napoved bistvenega zmanjšanja obsega sredstev za celotno kulturno dejavnost, od javnih zavodov do nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi. Menimo, da je boj za ohranjanje proračuna za kulturo skupen in nujen, saj je to v interesu tako ministrstvu kot ustvarjalcem.

Zmanjševanje sredstev je namreč v nasprotju tako s spodbudami za kulturo v številnih državah v EU, kot tudi s spodbudami, ki jih v tem času za kulturo namenja oziroma pripravlja Evropska unija. Do bistvenega povečanja proračuna za kulturo je prišlo v Nemčiji, podobno so storile Švedska, Francija, Luksemburg in številne druge države in regije. V teh državah si prizadevajo za čim hitrejše in močnejše ukrepe, ne pa za stopanje na zavoro glede postopkov in izvajanja rednih mehanizmov podpore.

Seveda se v Asociaciji zavedamo težkega položaja, v katerem se je Slovenija znašla zaradi koronavirusa. Ob tem vseeno opozarjamo, da si področje kulture že po prejšnji krizi in disproporcionalnih rezih v proračun ni opomoglo in prišlo na predkrizno raven. Ena tretjina samozaposlenih je že pred epidemijo živela pod pragom revščine. Poseganje v že tako nizke proračune organizacij in posameznikov je tako lahko usodnega pomena za kulturni sektor, za njegovo mednarodno uveljavljenost ter prihodnost umetnosti in ustvarjalnosti.

Kreativni in kulturni sektor so v večini evropskih držav prepoznali kot ključen člen za ponoven zagon gospodarstva, saj ima kultura za lokalno okolje enega največjih multiplikativnih faktorjev, je močno vpeta v turizem, nepogrešljiva pa je tudi za ohranjanje kakovosti življenja prebivalstva. Zato ne preseneča odločitev številnih držav EU, da v krizi v kulturo vlagajo dodatna sredstva. Pričakujemo da bo temu zgledu sledila tudi Slovenija.

V Asociaciji obenem pozivamo Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo, da v drugem paketu proti-krizne zakonodaje razmislita o odpravi določbe, ki zaustavlja razpisne postopke in izdajanje odločb ter s tem poskrbita, da bo kultura v svoji polnosti in raznolikosti ponovno zaživela čim prej po pandemiji, ne pa, da bo postala žrtev na oltarju boja proti virusu, s katerim se bomo morali – tudi s pomočjo kulture – naučiti na novo zaživeti po tem, ko mine najhujše.

Celotno sporočilo za javnost si lahko preberete na tej povezavi.

Deli