E-posvetovanje: Spremembe in dopolnitve ZMed

E-posvetovanje: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih

Ministrstvo za kulturo je konec junija v javno razpravo odposlalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, s katerim se naj bi medijsko zakonodajo prilagodilo času in dejanskemu stanju na področju medijev. Med izdajatelji medijskih vsebin vpisanih v razvid medijev pri MK pa so tudi številne nevladne organizacije, nenazadnje je tudi društvo Asociacija izdajatelj elektronskega glasila Kulturosfera.

Medijska zakonodaja je za nevladne organizacije in posameznike na področju kulture pomembna tudi zaradi razpisnih določil o nujni medijski odmevnosti in odzivih. Ker je zato nujno, da je usklajena z vsemi deležniki področja, se nameravamo v javno razpravo o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih vključiti tudi v Asociaciji kot vsebinski mreži nevladnih organizacij s področja kulture. Da bi prišli do čim širšega nabora kvalitetnih predlogov za izboljšanje predlaganega besedila in sprememb medijske zakonodaje, pa vas vabimo k sodelovanju v elektronskem posvetovanju.

V okviru tokratnega e-posvetovanja o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih vas vabimo, da nam o predlogu Ministrstva za kulturo posredujete vaša stališča, pripombe in komentarje, tako da bomo lahko oblikovali kar najboljši zaključni odziv. Osnutek novele Zakona o medijih je v javni razpravi do konca avgusta 2019.

Iz Ministrstva za kulturo sporočajo, da okvir sprememb posodobljene medijske zakonodaje prinaša novo definicijo medijev, znotraj katere je na novo definiran javni interes, da so odpravljene številne administrativne ovire in prenormiranosti. Zagotovljena naj bi bila tudi večja transparentnost medijskega lastništva in omejevanje škodljivih koncentracij, odpravljena pa obstoječa pravna vrzel pri omejevanju oziroma preprečevanju pojavov spodbujanja neenakosti in razpihovanja sovraštva in nestrpnosti v medijih.

Pomembna novost so tudi spodbude za ohranjanje delovnih mest novinarjev in ustvarjanje pogojev za kakovostne, inovativne in preiskovalne medijske projekte, krepitev novinarske profesionalnosti in medijske pismenosti ter prepoznavanje neresničnih informacij v medijih. Novela prepoznava tudi nove oblike organiziranja novinarjev in odpira nove poti do sofinanciranja nepridobitnih medijev, med katere se v veliki večini uvrščajo tudi vsi mediji, katerih izdajatelji v Republiki Sloveniji so nevladne organizacije.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih najdete na tej povezavi, naprošamo pa vas, da nam komentarje, mnenja in pomisleke sporočite najkasneje do ponedeljka, 19. avgusta 2019, na elektronski naslov info (at) asociacija.si. Zbrano gradivo bomo preučili in sestavili enoten zaključni odziv, da se kot vsebinska mreža nevladnih organizacij na področju kulture odzovemo na poziv ministra za kulturo Zorana Pozniča in da z dejavno udeležbo v javni razpravi pripomoremo h kakovostni nadgradnji zakonskega predloga sprememb na medijskem področju.

 

Deli