SERVIS: Obveznosti ob začetku samozaposlitve

Osebe, ki želijo postati samozaposleni v kulturi, morajo najprej oddati vlogo za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi. V kolikor želijo, da jim prispevke za socialno varnost plačuje ministrstvo za kulturo, morajo oddati tudi vlogo za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost.

Vendar pa se v primeru, če so prvi koraki v samozaposlitev uspešno opravljani, formalne obveznosti, ki so predpogoj pričetka delovanja samozaposlenega v kulturi, še ne končajo. V okviru Servisa za ustvarjalce tokrat predstavljamo nadaljnje korake, ki jih mora samozaposleni opraviti ob začetku pridobitve statusa samozaposlenega v kulturi.

Samozaposleni v kulturi se ob vpisu v razvid sprašujejo, katere so preostale obveznosti, ki jih morajo opraviti, pri čemer pogosto prihaja do zmede, saj postopki v tem primeru niso identični postopkom, ki jih morajo ob začetku opravljanja dejavnosti opraviti samostojni podjetniki (ti namreč lahko vse postopke urejajo preko portala SPOT). V primeru oseb, ki opravljajo dejavnost (poleg kulturnikov so to še novinarji, odvetniki, zasebni raziskovalci itd.), pa so postopki drugačni in nekoliko bolj kompleksni.

Samozaposleni v kulturi morajo, kot je navedeno na spletni strani ministrstva za kulturo, že pri oddaji vloge za vpis v razvid priložiti tudi izpolnjen obrazec PRS-1, s katerim se prijavijo v Poslovni register Slovenije, saj omenjeni obrazec iz ministrstva za kulturo posredujejo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Uspešna registracija v razvidu samozaposlenih v kulturi tako implicira tudi registracijo v Poslovnem registru Slovenije.

Poleg tega se morajo tudi samozaposleni v kulturi registrirati preko portala SPOT, četudi na tej točki ne registrirajo svoje dejavnosti. Na portalu SPOT morajo namreč oddati obrazec M1, s katerim se bodo prijavili v obvezna socialna zavarovanja. To morajo storiti v roku osmih dni od dneva, ko začne veljati obveznost zavarovanja (dan vpisa v register samozaposlenih v kulturi).

Za prijavo v sistem na portalu SPOT si je potrebno urediti digitalno potrdilo, ki je nujno tudi za uporabo portala eDavki. Digitalno potrdilo je namenjeno zagotavljanju varnega in zakonitega e-poslovanja. Večina samozaposlenih se odloči za digitalno potrdilo SIGEN-CA, ki ga izdaja ministrstvo za javno upravo in je brezplačno. Zahtevek za digitalno potrdilo SIGEN-CA lahko izpolnite na spletni strani ministrstva za javno upravo, si ga natisnete in ga vložite na upravni enoti (kjer boste potrebovali tudi osebni dokument). V desetih dneh bi morali prejeti podatke za prevzem potrdila.

V kolikor vam poleg statusa samozaposlenega na ministrstvu za kulturo odobrijo tudi pravico do plačila prispevkov, pooblastite ministrstvo, da za vas oddaja elektronski obrazec obračuna prispevkov za socialno varnost in zavarovanje na pristojni davčni organ. Pooblastilo za obračun prispevkov za socialno varnost je objavljeno tudi na spletni strani Ministrtva za kulturo, ki ga priložite ob oddaji vloge.

V primeru, da si morate prispevke kot samozaposleni v kulturi plačevati sami, ali v primeru, da se odločite vplačevati višje prispevke od minimalnih, ste tudi sami obvezani, da mesečno oddate omenjeni obračun, kar je mogoče storiti preko portala eDavki. Zavezanec mora obračun prispevkov za socialno varnost predložiti najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Vendar davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, za navedene zavezance sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec (predizpolnjen OPSVZ se nahaja v zasebnem delu eDavki, v rubriki Vloženi dokumenti). Zavezanec lahko odda original obračuna prispevkov le v primeru, da finančni organ ni odložil predizpolnjenega obračuna prispevkov ali v primeru, da oddajate popravek. Ne glede na to, ali ste oddali obrazec sami ali je slednji bil predhodno izračunan na strani pristojnega urada, morajo slednji biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Prispevki za socialno varnost se plačujejo za štiri različne postavke:

 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
 • obvezno zdravstveno zavarovanje;
 • zavarovanje za starševsko varstvo;
 • zavarovanje za primer brezposelnosti.

Več infomacij o plačilu prispevkov za socialno varnost si lahko preberete v priročniku. Vsak mesec so tudi na spletni strani Finančne uprave RS objavljeni izračuni mesečnih osnov za vse oblike zaposlitve, kjer si lahko ogledate ali je infomativni izračun, ki ga prejmete v aplikaciji eDavki, pravilen.

Vsak mesec je potrebno izpolniti za plačilo prispevkov vsaj štiri različne plačilne naloge (UPN). Slednji so zapisani v samem izračunu, ki ga prejmete na vaš profil v sistemu eDavki, kjer lahko izbirate tudi med različnimi opcijami, kot je generiranja plačilnega naloga s QR kodo idr. Za lažjo razumevanje pa vam spodaj podajamo spodaj informacije o podatkih za plačilo obveznosti:

 • Prispevki za PIZ: št. računa: SI56 0110 0888 2000 003; referenca SI19 VAŠA DAVČNA ŠT. – 44008,
 • Prispevki za ZZ: št. računa: SI56 0110 0888 3000 073; referenca SI19 VAŠA DAVČNA ŠT. – 45004,
 • Prispevki za starš. var.: št. računa: SI56 0110 0888 1000 030; referenca SI19 VAŠA DAVČNA ŠT. – 43001,
 • Prispevki za zaposl.: št. računa: SI56 0110 0888 1000 030; referenca SI19 VAŠA DAVČNA ŠT. – 42005,

Poleg tega imajo samozaposleni še druge obveznosti do finančnega urada (FURS), ki jih načeloma urejajo preko sistema eDavki in so opisane na tej povezavi. Ob začetku opravljanja dejavnosti morajo predložiti predviden izračun davčne osnove.

Večina samozaposlenih v kulturi se odloči, da se jim pri ugotavljanju davčne osnove upoštevajo normirani odhodki. V tem primeru morajo preko sistema eDavki (ali preko portala SPOT) predložiti tudi obrazec »Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ob začetku opravljanja dejavnosti«. V tem kontekstu velja opozorilo, da  se samozaposlenemu v primeru, če ne priglasi »normiranosti« v osmih dneh od vpisa v primarni register, davčna osnova (vsaj do konca prvega koledarskega leta) ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov.

Ob začetku opravljanja dejavnosti so samozaposleni, ki so subjekti vpisa v PRS, po uradni dolžnosti tudi vpisani v davčni register. Kljub temu pa morajo, kot je navedeno v Davčnem vodniku, za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, davčnem organu z obrazcem DR-03 sporočiti še podatke, ki jih ta ne pridobi po uradni dolžnosti in so pomembni za obdavčitev.

Ko samozaposleni v kulturi opravi vse uvodne obveznosti, lahko začne izvajati dejavnost in izdajati račune. Seveda pa to ne pomeni, da so vse birokratske obveznosti dokončno za vami. Na podlagi predvidenega izračuna davčne osnove je samozaposlenim namreč določena odmera akontacije dohodnine, ki jo morajo plačevati mesečno ali trimesečno (odvisno od višine akontacije). Poleg tega morajo samozaposleni vsako leto do konca marca oddati letni davčni obračun, voditi računovodstvo, izdajati račune itd., kar smo prav tako že pojasnjevali v Servisu za ustvarjalce.

Za konec še ponovimo vse obveznosti, ki jih je potrebno izpolniti ob začetku samozaposlitve:

 • priporočamo ureditev digitalnega potrdila (npr. SIGEN-CA) pred začetkom urejanja obveznosti ob vpisu v register samozaposlenih v kulturi;
 • ob oddaji vloge za vpis v razvid (Ministrstvo za kulturo) je potrebno priložiti izpolnjen obrazec PRS-1, ki je pogoj za vpis v Poslovni register RS;
 • opraviti registracijo preko portala SPOT z obrazec M1 (prijava v obvezna socialna zavarovanja), kar je potrebno storiti v roku osmih dni od dneva vpisa v register samozaposlenih v kulturi;
 • v kolikor odobrijo tudi pravico do plačila prispevkov, pooblastite ministrstvo, da za vas oddaja elektronski obrazec obračuna prispevkov za socialno varnost in zavarovanje na pristojni davčni organ (obrazec dodate že ob oddaji vloge za pridobitev pravice);
 • preko sistema eDavki (ali preko portala SPOT) je potrebno predložiti obrazec »Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ob začetku opravljanja dejavnosti«, v roku osmih dni od vpisa v register;
 • ob koncu potrebujete še predložiti obrazec DR-03, prav tako v roku osmih dni od vpisa v register.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juniju 2023.

Deli