Asociacija s poslanci o NVO v kulturi

V novembru so se predstavniki Društva Asociacija sestajali s poslanskimi skupinami, zato da bi v novem sklicu parlamenta predstavili naše dosedanje zagovorniško delo, usmeritve in tudi cilje za katere menimo, da bi jih morala kulturna politika pričeti aktivneje vključevati.

Poslance smo ob tem seznanili tudi z nekaterimi aktualnimi tematikami, ki smo jih večinoma že naslovili tudi skozi javno razpravo.

Vsem poslanskim skupina s katerimi smo se sestali smo tako predstavili problematiko nadomestila za samozaposlene v kulturi za čas, ko ne morejo opravljati dela. Kot vsako leto smo tudi letos v sklopu javne razprave predlagali, da se mora višina nadomestila zvišati vsaj na 35 evrov na delovni dan, saj bi šele s tem zneskom zares lahko govorili o tem, da samozaposleni v kulturi niso več pod pragom revščine.

Poslance smo opozorili tudi na koalicijsko pogodbo, kjer je glede zvišanja proračuna navedeno: »Postopno bomo dvignili sredstva za kulturo, in sicer s ciljem do konca mandata doseči vsaj 0,5 % BDP.« Zavzeli smo stališče, ki smo ga kulturniki skupaj zagovarjali tudi v javnem pismu vladi in sicer, da bi se z rebalansom proračuna za leto 2019, proračun za kulturo moral zvišati vsaj za trideset milijonov evrov.

Poleg tega je zelo aktualno tudi vprašanje tako imenovanega zakona o kulturnem evru. Poslancem smo pojasnili naše stališče, da bi v okviru šestega cilja morale biti do sredstev upravičene vse nevladne organizacije v kulturi in ne zgolj določen segment.

Naposled smo obravnavali tudi zakon o izjemnih pokojninah za kulturnike, ki se po letu 2009 ponovno uvaja in glede katerega menimo, da je potrebno biti pozoren predvsem v uredbi, ki bo dodatno določala nagrade. Zakon predstavlja pozitiven premik pri reševanju socialnega položaja samozaposlenih v kulturi, vseeno pa smo v Asociaciji mnenja, da je potrebno k problematiki pristopiti celostno, kjer zagovarjamo predvsem sistem karierne dinamike.

Deli