Kulturni evro naj prepozna tudi poklicne NVO

V zakonodajno proceduro je bil vložen Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, pogovorno imenovan tudi zakon o kulturnem evru, ki skrbi za investicije in vlaganja v razvoj kulture, ki niso del rednega financiranja.

Asociacija se je v sklopu javne razprave odzvala na predlog, saj menimo, da bi moral šesti cilj prepoznati celoten nevladni sektor.

Zakon prihaja več kot pet let prepozno, saj se je financiranje iz naslova zadnjega zakona o kulturnem evru zaključilo že leta 2013, vse od takrat pa ni prišlo do sprejetja novega zakona. Slednje pomeni, da so bila kulturi odvzeta dodatna finančna sredstva, kar je pustilo posledice predvsem na kulturni infrastrukturi in različnih drugih delih za financiranje katerega skrbi zakon. Predlog zakona zato pozdravljamo in menimo, da bi ga bilo potrebno čim prej sprejeti, vseeno pa smo se v Asociaciji odzvali na vsebino zakona, natančneje na šesti cilj, ki govori tudi o financiranju nevladne kulture.

Šesti cilj trenutno opredeljuje »Zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti«, kar pomeni, da bo do sredstev za prostorske pogoje in opremo opravičen zgolj del nevladnega sektorja v kulturi. Stanje glede prostorskih pogojev in opreme je dejansko enako slabo na vseh področjih nevladnega sektorja, zato menimo, da bi sredstva morala biti namenjena tako ljubiteljskim društvom, kot poklicnim organizacijam.

Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da nevladni sektor kljub razlikam v delovanju, vseeno pozna številna prehajanja iz ene oblike organizacije v drugo. Tako se ne zgodi redko, da ljubiteljsko društvo sčasoma preide v poklicno, ali obratno, da poklicno društvo prične stremeti k ljubiteljskim dejavnostim. Menimo, da je nevladni sektor v tem smislu tako povezan, da razlike v financiranju iz naslova kulturnega evra niso smiselne, pač pa je potrebno prepoznati celoten nevladni sektor kot enoto, ki potrebuje izboljšanje bazičnih pogojev dela.

Komentarje, ki jih je Asociacija poslala v sklopu javne razprave, lahko preberete na tej povezavi.

Deli