En evro je začetek, a potrebno je več

Foto: @Photon
Foto: @Photon

Samozaposleni v kulturi so po Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) upravičeni do nadomestila za čas nezmožnosti dela zaradi bolniške odsotnosti. Določilo smo v Asociaciji že večkrat problematizirali, predvsem je težava tudi v višini dnevnega nadomestila.

Višina nadomestila bolniške za samozaposlene v kulturi se po ZUJIK določi vsako letno s posebno uredbo, ki jo je ministrstvo za leto 2019 že poslalo v javno obravnavo. Prvič od kar se sprejema uredba, je bil zabeležen predlog zvišanja nadomestila, a žal zgolj za 1 evro, kar še vedno ne zadošča, da bi samozaposleni prišli nad prag revščine.

Naj najprej ponovno izpostavimo problematična določila glede bolniškega nadomestila v 82.a členu ZUJIKa. Kar tri omejitve so postavljene glede tega kdaj je samozaposleni upravičen do nadomestila za čas zadržanosti z dela. Najprej mora biti bolan najmanj 31 delovnih dni, nadalje mu nadomestilo pripade smo enkrat letno in naposled lahko nadomestilo prejme samo v primeru bolezni, ne pa na primer tudi v primeru poškodbe na ali izven delovnega mesta. Asociacija je v aprilu 2018 skupaj s partnerji organizirala odmevno konferenco na temo zdravja samozaposlenih oseb, kjer se je prav tako potrdilo, da gre za zelo pereče vprašanje.

Poleg tega je problematična tudi višina nadomestila, ki je vse od začetka, vsako leto znašala 20 evrov na delovni dan, letos pa je v predlogu prvič bilo možno zaznati povišanje, a žal zgolj na 21 evrov. V Asociaciji menimo, da povišanje ni ustrezno, predvsem pa ne drži argumentacija predlagatelja, da so samozaposleni v kulturi s tem mesečnim prihodkom nad pragom revščine. V argumentaciji ponovno prihaja do mešanja delovnih in koledarskih dnevov. Prag revščine za leto 2017 znaša 636 evrov. Višina nadomestila naj bi se ravnala glede na prag revščine in zato tudi povišanje na 21 evrov, kar naj bi za 30 dni znašalo 630 evorv. Težava je, da samozaposleni nadomestila ne prejemajo glede na dni, pač pa glede na delavne dni, kar pomeni, da realno v 30 dneh, oziroma približno 21 delovnih dneh dobijo zgolj 441 evorv, kar pa jih za tisti mesec uvršča močno pod prag revščine.

V Asociaciji smo v sklopu javne razprave ponovno poslali naš odziv na Uredbo o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas, kjer argumentiramo, da bi nadomestilo za čas bolniške moralo znašati 35 evrov na delovni dan. Naše komentarje in predloge lahko preberete na tej povezavi.

Deli