Poziv: iščemo dobre prakse NVO v kulturi

Nevladne organizacije v kulturi so bogastvo primerov dobrih praks povezovanja, inovacije, mreženja in razvoja kompetenc. A vse prevečkrat te prakse ostajajo spregledane v širši javnosti.

V Asociaciji iščemo primere dobrih praks nevladnikov na področju kulture iz vse Slovenije. Zanima nas, kaj vse ponujamo našim uporabnicam in uporabnikom in kako pripomoremo k večji kvaliteti življenja vseh prebivalcev skozi kulturo in umetnost. V seriji poglobljenih člankov jih bomo v naslednjem letu predstavljali v našem elektronskem glasilu Kulturosfera. Bi tudi vi radi svoj projekt delili s širšo javostjo? Pišite nam na info@asociacija.si.

Kaj iščemo: zanimajo nas predvsem prakse, ki povezujejo več nevladnih organizacij, ponujajo inovativne načine upravljanja prostorov, se ukvarjajo z medsektorskim povezovanjem (denimo z znanostjo, izobraževanjem, gospodarstvom/turizmom, socialo, vključevanjem ranljivih skupin itn.), razvijajo znanja in kompetence skozi kulturo in umetnost, povezujejo nevladne organizacije z drugimi oblikami subjektov (javni zavodi, samozaposleni v kulturi itn.), razvijajo prakse prenosa javnih storitev na nevladni sektor itn.

Kaj in kje bomo objavljali: Primere dobrih praks bomo objavljali na spletni strani Asociacije in elektronskem glasilu Kulturosfera. Ker bomo predstavljali le eno prakso na mesec, bo v izbor prišlo samo 12 projektov oziroma primerov dobrih praks. Prvo prakso bomo predstavili v januarski številki Kulturosfere, zadnjo decembra 2019. Sodelovanje je brezplačno.

Kaj potrebujemo: pošljite nam kratek opis projekta na največ pol strani, spletno stran (če obstaja) in foto/video material (če obstaja).

Do kdaj: poziv je odprt do konca oktobra 2019.

Kontakt in več informacij: info@asociacija.si

Deli