Posvetovalni proces o razpisnih mehanizmih

Letos se izteka obdobje programskega financiranja za nevladne organizacije v kulturi. Predvidoma konec poletja bo izšel nov štiriletni programski razpis do leta 2021.

V Asociaciji smo opravili dvofazni posvetovalni proces s članicami in člani mreže, znotraj katerega smo pripravili smernice sprememb mehanizmov pridobivanja sredstev za NVO v kulturi.

V prvi fazi posvetovalnega postopka smo se srečali ter premleli horizontalne ukrepe, torej tiste aspekte, ki se tičejo vseh področji, od obrazcev, morebitne uvedbe elektronskega razpisa, poročanja, komisij, multidisciplinarnosti, hiperprodukcije in referenc do kriterijev.

Druga faza posvetovanja je namenjena štirim razpisnim področjem, kjer se posvečamo konkretnim težavam na posameznem polju neodvisne kulture (torej glasba, intermedija, likovne in uprizoritvene umetnosti).

Cilj posveta je izoblikovati predloge, ki bodo lahko vodili k izboljšanju razpisnega mehanizma ter statusa nevladnih organizacij v kulturi.

Deli