Asociacija je del konzorcija vsebinskih mrež

Konzorcij vsebinskih mrež je sestavljen iz vsebinskih mrež, ki na različnih področjih združujejo nevladne organizacije. Področje nevladniške kulture pokriva Asociacija.

Konzorcij vsako leto koordinira druga vsebinska mreža. Od Slovenske filantropije je v začetku leta 2017 koordinacijo prevzela Mreža za prostor.

Konzorcij se srečuje enkrat mesečno na vsebinskih sestankih, kjer se usklajuje glede skupnega dela in aktivnosti. Marca smo se pogovarjali o načrtu aktivnosti do leta 2019, kjer smo premišljevali, kako lahko vsebinske mreže izkoriščajo potencial konzorcija ter njegovo pojavnost v javnem prostoru.

Identificirati želimo vsebinske teme, ki povezujejo nevladniške mreže na vseh področjih in razmišljati, kako lahko k skupnemu cilju pristopimo z različnih vidikov. Tudi letos bomo organizirali letno konferenco, predvidoma jeseni.

Konzorcij poskuša svoje aktivnosti deliti z javnostjo tudi prek spletne strani, ki jo lahko najdete na tej povezavi.

Deli