Dialog med NVO, samozaposlenimi in MOL

Foto: Sunčan Stone@Cona
Foto: Sunčan Stone@Cona

Sredi aprila je s svojim delom nadaljevala Delovna skupina Mestne občine Ljubljana (MOL) za trajni dialog z nevladnimi organizacijami na področju kulture in samozaposlenimi v kulturi.

Gre za primer dobre prakse vključevanja javnosti, ki se je tudi na pobudo Asociacije na MOL vzpostavila že pred leti, in ki z rednim srečevanjem omogoča civilni dialog o ključnih smernicah in izvajanju kulturne politike na lokalni ravni.

Na osmi seji, ki je potekala 14. aprila 2017, so članice in člani delovne skupine razpravljali o delu ožje skupine, ki bo pripravila osnutek razpisne dokumentacije za sofinanciranje evropskih projektov iz proračuna MOL v letu 2018. Diskutirali so tudi o osnutku Poročila o izvajanju kulturne strategije MOL v letu 2016 in položaju nevladnih kulturnih organizacij znotraj krovne zakonodaje v kulturi (ZUJIK). Naslovili so še izzive prihajajočega Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi, ki jih pripravlja ministrstvo za kulturo.

V prvi točki seje so sicer potrdili zapisnik prejšnjega srečanja, kjer so se med drugim pogovarjali o evalvaciji programskega razpisa za leto 2016, se seznanili z informacijo glede projektnega in programskega razpisa za leto 2017 ter odprli diskusijo o sofinanciranju kulturnih projektov, ki so sofinancirani iz proračuna Evropske unije.

Ste NVO ali samozaposleni s področja MOL? Se pri svojem delu soočate s težavami, ki bi jih radi izpostavili na dialoški skupini? Kontaktirajte nas na info@asociacija.si in z veseljem se pogovorimo, ali lahko vaše težave izpostavimo odločevalcem. 

Deli