Ministrstvo spreminja pravilnik o javnih razpisih

Ministrstvo za kulturo s spremembo Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov ukinja možnost obvestila vlagateljev o oceni komisije pred končno odločbo, s tem pa edini vzvod za pritožbo v času trajanja postopka.

Asociacija se s spremembami ne strinja.

Ministrstvu smo v sklopu javne razprave zato predlagali, da možnost predhodnega obvestila ohrani. Znotraj javne uprave je bila praksa Ministrstva RS za kulturo namreč videna kot primer dobre prakse, ki se nam jo zdi nesmotrno ukinjati. Še posebej, če je ključen element, zakaj do ukinitve obvestila prihaja, dejstvo, da se odločitve komisij v veliki meri po pritožbah strank v postopku niso spreminjale. Menimo namreč, da je na to veliko bolj vplivalo dejstvo, da so morale komisije vnaprej podati predlog za razdelitev najmanj 90 odstotkov sredstev, kar je njihov manevrski prostor bistveno zmanjšalo.

Prav tako menimo, da bo ta odločitev zgolj povečala število primerov, o katerih bo moralo odločati upravno sodišče. Če komisijam odvzamejo možnost popravka svoji odločitev, je tudi večja verjetnost, da bo napak v postopkih, ki jih bo našlo sodišče, več, to pa bo vrglo slabo luč na celoten razpisni postopek, saj bo stopnja zaupanja v strokovnost komisij manjša.

Ker želi ministrstvo skrajšati postopke, smo jim ponudili nekaj alternativnih možnosti, kako lahko to storijo brez tega, da ukinejo temeljni mehanizem dobre prakse pri razdeljevanju javnih sredstev.

Celotno argumentacijo Asociacije si lahko ogledate na tej povezavi.

Deli