Odziv na pravilnik o arhiviranju nevladnih organizacij

V Društvu Asociacija smo se v sklopu javne razprave odzvali na namero ministrstva, da sistematično uredi področje arhiviranja tudi pri nevladnih organizacijah v kulturi.
Pripravili smo sklop komentarjev o možnostih izboljšanja Pravilnika za valorizacijo oseb zasebnega prava (v nadaljevanju Pravilnik), ki so na podlagi zakona pridobile status v javnem interesu, tako da se približa realnemu stanju in potrebam na terenu.

Trenutno pravilnik namreč govori zgolj o arhiviranju in dokumentiranju gradiva lastne produkcije oseb zasebnega prava. V realnosti pa obstajajo in delujejo tudi nevladne organizacije, katerih primarni cilj in poslanstvo je arhiviranje področnih dejavnosti. Zaradi razpršene produkcije in pomanjkanja sredstev tako samostojnih ustvarjalcev kot nevladnih organizacij, le redki uspejo voditi kvalitetne lastne arhive. Zato so še pomembnejše nevladne organizacije, ki dokumentarno gradivo sistematično zbirajo, hranijo in arhivirajo skladno z javnim interesom, se na tem področju strokovno izobražujejo in tehnično razvijajo ter s svojim delovanjem pomembno prispevajo k ohranjanju žive kulturne dediščine na posameznem področju umetnosti. Gre za delovanje na področjih, ki jih že vzpostavljeni javni sistemi arhiviranja ne vključujejo v svoje delovanje, so pa javno prepoznani in javno financirani kot ključen element slovenske kulturne krajine. Gre predvsem za sodobne, propulzivne in eksperimentalne umetniške prakse, ki pretežno vznikajo na neodvisni sceni.

Vse komentarje si lahko ogledate na tej povezavi.
Deli