O izvajanju nacionalnega programa za kulturo

Foto: Nejc Saje@Maska

Asociacija je podala komentarje na poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo (NPK) 2014-2017 v letu 2015 v točkah, ki se tičejo samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi.

Ocenjujemo, da ministrstvo za kulturo v letu 2015 v številnih pogledih ni sledilo zavezam iz NPK 2014-2017 glede področja samozaposlenih v kulturi in nevladnih organizacij.

Menimo, da NPK 2014-2017 že tako predstavlja minimalne smernice, zato težave ne vidimo v preobsežnih zavezah, temveč umanjkanju konkretnih ukrepov na tem področju, ki ne bi parcialno, temveč celostno reševali situacijo najbolj vitalnega dela kulturne politike.

Zato menimo, da je potrebno na tem področju resno zastaviti seznam ukrepov, ki jih je do izteka NPK 2014-2017 mogoče izvesti ter striktno slediti zastavljenemu akcijskemu načrtu.

Velika pričakovanja pa imamo glede oblikovanja novega NPK. V razpravo je potrebno vključiti strokovne organizacije s tega področja, ki lahko realno ocenijo situacijo na terenu ter v partnerstvu z ministrstvom pripravijo nabor ukrepov, ki bodo celostno izboljšali stanje samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi. Verjamemo, da bo ob vključevanju javnosti v pripravo teh zavez, tam tudi manj nasprotovanja, ukrepi pa bodo lažje izvedljivi v dobro vseh akterjev v kulturi.

Celoten komentar si lahko preberete na tej povezavi.

Deli