Certifikat Kulturno podjetje

V okviru Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019 Ministrstva za javno upravo RS je Asociacija kot prijavitelj, skupaj s partnerjema Mestom žensk in Društvom humanistov Goriške, uspela s prijavo projekta »Certifikat kulturno podjetje«.

Prijava izhaja iz potrebe po povezovanju kulture (predvsem nevladne) z gospodarstvom in v ta namen načrtujemo oblikovati poseben sistem za doseganje večjih sinergij med dvema sektorjema. Družbene izzive se namreč pogosto naslavlja ravno skozi oblikovanje sistemov za certificiranje, kot na primer certifikat Družini prijazno podjetje (za delovno ustrezno okolje), Fairtrade Certificate (za pravično globalno trgovino) ali certifikat NVO – Standard kakovosti (boljša organizacijska usposobljenost nevladnih organizacij). Iz tega izhodišča načrtujemo tudi izvedbo certifikata za podjetja, ki bodo izkazala interes za povezovanje s kulturo.

Povezovanje kulture in gospodarstva je sicer opredeljeno kot pomembno stičišče v večih strateških in razvojnih dokumentih. Na evropski ravni je tako bil leta 2015 sprejet sklep Sveta EU o povezovanju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev z drugimi sektorji za spodbujanje inovacij, ekonomske vzdržnosti in socialnega vključevanja (dostopno v Uradnem listu EU 2015/C 172/04). Sklep kot tak v celoti govori ravno o prednostih povezovanja kulture z ostalimi sektorji. Svet poziva komisijo in nacionalne države, da »…seznanjajo vse deležnike, zlasti pa oblikovalce politik, poklicne ustvarjalce, industrijo, podjetja in vlagatelje s kulturno, gospodarsko in družbeno vrednostjo ustvarjalnosti in inovacij, doseženih z medsektorskim sodelovanjem. V ta namen je pomembno, da se spodbuja obsežno širjenje informacij o dobrih praksah, rezultatih in izkušnjah, pridobljenih v okviru medsektorskega sodelovanja ter o povezovanju strokovnjakov v mreže in vzajemnem učenju.« Svet med drugim ugotavlja tudi, da ima »povezovanje kulturnih in ustvarjalnih sektorjev z drugimi sektorji lahko različne koristi, med drugim: “boljša skrb za stranke, večje zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska učinkovitost v poslovnem in javnem sektorju, in sicer zaradi vključevanja oblikovalcev, umetnikov in drugih poklicnih ustvarjalcev v razvijanje inovativnih in uporabniku prijaznih rešitev ter z vzpostavljanjem multidisciplinarnih skupin …”

Gledano horizontalno, nacionalno, govori o pomenu povezovanja nevladnega sektorja z gospodarstvom tudi Strategija razvoja NVO in prostovoljstva, ki si kot poseben četrti cilj do leta 2023 zastavi: »Okrepiti sodelovanje NVO in gospodarstva ter čez-sektorska partnerstva (gospodarstvo, NVO, javna uprava)«

O povezovanju kulture in gospodarstva govori tudi zadnji pretekli Nacionalni program za kulturo, tudi številni lokalni programi za kulturo, med njimi recimo LPK Mestne občine Ljubljana, ki je pridruženi partner v projektu, s čimer bomo testirati predvsem zmožnost krepitve povezovanja kulture in gospodarstva skozi sodelovanje mestnih občin. Dodatni element v tem delu je namera prijave MOL za naslov Evropska prestolnica kulture, kjer je v prijavi prav tako potrebno opredeliti povezovanje kulture in gospodarstva.

V projektu bomo skozi serijo fokusnih skupin, anket in testnega izvajanja modelov certificiranja stremeli h končnemu, kar se da optimalno oblikovanemu načinu certificiranja. Cilj je oblikovanje sistema certificiranja, ki ne bo koristil zgolj kulturnim organizacijam, pač pa bo realne prednosti in koristi ponudil tudi podjetjem. V začetku bomo oblikovali predvsem model certificiranja za področji na katerem delujeta partnerja, to je uprizoritvena umetnost in knjiga, naknadno pa bomo s še tremi pridruženimi partnerji, to so Zavod Cona, Zavod projekt Atol in društvo ŠKUC, certifikat razširili še na vizualno, intermedijsko in glasbeno področje.

Poleg ustvarjanja sinergij, stremi projekt tudi k večanju finančne stabilnosti izvenproračunskih sredstev nevladnega sektorja v kulturi in k splošnemu dvigu zanimanja za neodvisno kulturno produkcijo.

Projek Certifikat Kulturno podjetje sofinancira Ministrstvo za javno upravo RS.

Scena ne sme plačevati za napake ministrstva

V Asociaciji, vsebinski mreži nevladnih organizacij na področju kulture smo 4. novembra 2019 organizirali novinarsko konferenco, ki je bila posvečena dogajanju glede programskega razpisa ministrstva za kulturo za obdobje 2018 – 2021.

Nedavno sta bili namreč po dolgotrajnem postopku v sofinanciranje naknadno sprejeti dve organizaciji in sicer Zavod Maska in Zavod Emanat, kmalu za tem pa so vsi uspešni prijavitelji s področja uprizoritvene umetnosti prejeli poziv za predložitev programov v letu 2020, ob katerem so prejeli tudi informacijo, da bodo v prihodnjem letu dobili približno deset odstotkov nižjo vrednost kot do sedaj, oziroma skoraj dvajset odstotkov manj glede na rebalans v letu 2019. Na konferenci smo poudarili, da je tovrstno znižanje nesprejemljivo.

Preberite več

Asociacija v Državnem zboru za višji proračun

Asociacija se je v oktobru udeležila seje Odbora za kulturo v Državnem zboru, poleg tega pa tudi seje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v Državnem svetu. Obakrat smo predstavili skupno javno pismo več kot tridesetih krovnih organizacij na področju kulture, kjer se zavzemamo za sprejetje razvojnega proračuna za kulturo za prihodnji dve leti.

Proračun za kulturo, ki je bil poslan v parlamentarno proceduro, za leto 2020 namreč beleži zgolj rahlo zvišanje, v letu 2021 pa celo padec v višini šestih milijonov, kar nasprotuje vsem koalicijskih zavezam in kulturo pušča stagnirati na obrobju permanentnega kriznega diskurza.

Preberite več

Vabilo: Novinarska konferenca – Kaj pa odgovornost?

Vabimo vas na novinarsko konferenco, ki bo potekala 4. novembra 2019 ob 11.00 uri (Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, sejna soba v šestem nadstropju), na kateri bo društvo Asociacija, vsebinska mreža nevladnih organizacij na področju kulture, predstavila zadnje dogajanje glede programskega razpisa ministrstva za kulturo za obdobje 2018 – 2021.

Kot kaže trenutno, obstaja namreč resna bojazen, da bo ministrstvo za kulturo breme svoj napak preložilo na nevladne organizacije, kar ni sprejemljivo.

Preberite več

Dobre prakse NVO: Športno društvo Tabor

Oktobrski podcast je posvečen pogosto prezrti medsektorski povezavi med športom in umetnostjo ter kulturo. Kot primer dobre prakse smo tokrat raziskali Športno društvo Tabor iz Ljubljane, ki je poleg svojega udejstvovanja v športnih aktivnostih v zadnjih letih pogledalo k svojim sokolskim koreninam in začelo vrata svojih dvoran odpirati različnim umetnikom.

Pogovarjali smo se s predsednikom društva Aljošo Cetinskim. V Kulturosferinih podcastih sicer vsak mesec obravnavamo eno izmed širših tem, s katerimi se ukvarjajo nevladniki, in znotraj katere prepoznavamo primere dobrih praks s posebnim fokusom na medsektorsko sodelovanje in prepletanje kulture z ostalimi področji.

Preberite več

Kulturna premišljevanja: Kulturniki o prostorih

Tokratno mesečno kolumno Kulturosfere, znotraj katere poskušamo odpirati pogled na aktualne tematike znotraj kulturno-političnega prostora, posvečamo vse bolj perečemu vprašanju prostorov za nevladnike.

K pisanju smo povabili kulturnika_co, ki je sicer želel_a ostati anonimen_a, a s svojim dolgoletnim delom ponuja dragocen vpogled v rastoče težave nestabilnega položaja nevladnikov v luči negotovega položaja njihove infrastrukture.

Preberite več

Konzorcij spremlja zagotavljanje podpornih struktur

Po tem ko je maja konzorcij vsebinskih mrež izvedel odmeven dogodek na temo nadaljnjega financiranja vsebinskih mrež, smo v mesecih za tem nadaljevali z različnimi aktivnostmi.

Dogovor in zaključek majskega posveta je sicer bil dokument, ki je bil poslan na vsa resorna ministrstva. Slednja smo seznanili s stališči konzorcija glede financiranja vsebinskih mrež, prav tako smo jih podrobneje seznanili z zakonskimi obveznostmi. V konzorciju smo tudi opozorili, da odsotnost predvidevanja financiranja vsebinskih mrež po resorjih znotraj predloga bodočega proračuna pomeni, da mreže ne bodo financirane potencialno vse do leta 2021 ali še naprej, kar bi pomenilo veliko nazadovanje na ravni zagotavljanje celostne podpore nevladnim organizacijam.

Preberite več

Javno pismo: Bo vlada prelomila lastne obljube?

Vlada je na 44. redni seji sprejela predlog proračuna za leti 2020 in 2021 iz katerih izhaja, da bo kultura v prihajajočem letu prejela nekoliko več sredstev, čez dve leti pa lahko kulturniki pričakujemo ponovno večje znižanje javnega financiranja.

Tudi tokrat smo se kulturniki povezali in oblikovali skupno javno pismo, v katerem Vlado pozivamo, da izpolni lastne obljube, saj ima v koalicijskem sporazumu jasno zapisano, da bo do leta 2020 podvojila sredstva za NVO in samozaposlene v kulturi in uvedla številne zapisane ukrepe, kar pa z minimalnim predvidenim povišanjem vsekakor ne bo možno.

Preberite več

E-priročnik za osnove zagovorništva v kulturi

Foto: Bunker – Nada Žgank

Društvo Asociacija kot vsebinska mreža nevladnih organizacij na področju kulture s ciljem krepitve NVO za zagovorništvo kulture predstavlja E-priročnik: Zagovorništvo za NVO v kulturi, ki se osredotoča na položaj in izzive delovanja poklicnih NVO, samozaposlenih in drugih neformalnih skupin ter posameznikov v kulturi.

V e-priročniku za izvajanje zagovorništva skozi monitoring, evalvacijo in spremljanje učinkov kulturne politike so predstavljene osnove zagovorništva na področju kulture kot izobraževanja, informiranja in ustvarjanja zavesti med zakonodajalci ter oblikovalci javnih kulturnih politik in kulturno javnostjo o vprašanjih, s katerimi se soočajo delujoči na področju umetnosti ter kulture, in ki jih naj te politike naslavljajo.

Preberite več

Aplikacija za izboljšave lokalnih kulturnih politik

Asociacija že vrsto let spremlja razvoj lokalnih kulturnih politik, kjer beležimo težave na različnih nivojih, saj med NVO in odločevalci pogosto ni pravega dialoga, proračuni ne vključujejo poklicnih NVO, povečini ni večletnega financiranja, strateški dokumenti so skopi ali jih sploh ni, tu je še prostorska problematika in še marsikaj drugega.

Ker gre za sistemsko težavo, smo v Asociaciji razvili spletno aplikacijo, ki bo v pomoč tako lokalnim skupnostim kot NVO pri samem izboljševanju lokalnih kulturnih politik.

Preberite več