Potrebujemo interventni zakon za kulturo

Z razglasitvijo epidemije se je stanje na področju kulture še dodatno radikaliziralo in ob napovedih, da bodo takšne razmere trajale več tednov ali celo mesecev, se je večina samostojnih ustvarjalcev in nevladnih organizacij znašlo v izjemno težkem položaju.

Medtem ko Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že sprejema interventni zakon s katerim bo pomagalo podjetjem, pozivamo, da enako stori tudi Ministrstvo za kulturo in z ustreznimi ukrepi prepreči kolaps kulturnega sektorja. Na odločevalce smo zato naslovili še eno javno pismo, kjer konkretiziramo ukrepe s katerimi je možno zajeziti negativni val.

Preberite več

COVID-19: Tudi kultura potrebuje ukrepe!

V društvu Asociacija z zaskrbljenostjo spremljamo razvoj situacije glede koronavirusa COVID-19, ki bo imel posledice za številne sektorje, med drugim bo zelo velik vpliv tudi na področje kulture.

Svet za nacionalno varnost je namreč sprejel ukrep s katerim prepoveduje izvajanja javnih dogodkov v zaprtih prostorih, kjer se pričakuje več kot 100 obiskovalcev, kar na področju kulture pomeni, da se je pričel plaz odpovedi predstav, odprtji razstav, razprav, branj in drugih kulturnih dogodkov. Ker slednje pomeni velik izpad dohodka predvsem za samostojne ustvarjalce pa tudi za nevladne organizacije in ostale producente kulture, smo na Vlado RS in Ministrstvo za kulturo RS naslovili javno pismo, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Preberite več

Dobre prakse NVO v kulturi: Mesto žensk

Foto@Mesto žensk

Mesto žensk je z lanskim festivalom praznovalo 25. letnico svojega delovanja. Letošnje leto začenjajo s številnimi evropskimi projekti. Med njimi je tudi projekt Women on Women.

S programsko vodjo Mesta žensk Tejo Reba smo se pogovarjali o razsežnostih projekta, vidnosti žensk v kulturi ter opolnomočenju žensk z migrantskim ozadjem skozi plačano delo v umetnosti.

Preberite več

Delavniška turneja za ustvarjalke

Vas zanima kako svojo kreativnost realizirati skozi uspešen poslovni model? Morda iščete načine, kako se bolje povezati z gospodarstvom. Naposled se večina ustvarjalk sooča z različnimi administrativnimi, pravnimi in sorodnimi zagatami, na katere ne najde hitrih odgovorov in se s sorodnim izzivom soočate tudi vi.

Društvo Asociacija v okviru projekta Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce v sodelovanju s Centrom za kreativnost, pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, pripravlja serijo devetih izobraževanih delavnic, ki se bodo skozi celotno leto 2020 izvajale v treh krajih po Sloveniji, to je v Kopru, Ljubljani in Mariboru.

Preberite več

SERVIS: NVO in prostovoljsko delo

Mnoge nevladne organizacije za izvajanje svojega poslanstva sodelujejo z prostovoljkami, ob tem pa je pomembno vedeti, da je prostovoljstvo regulirano z zakonom in pravilnikom, ki organizacijam določata normative, pravice in obveznosti.  

Nevladne organizacije, ki vključujejo tudi prostovoljsko delo morajo ob tem upoštevati nekatera administrativna določila in v tokratnem servisu Asociacije pojasnjujemo kakšne formalnosti so s tem povezane.

Preberite več

Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce

V okviru razpisa Centra za kreativnost je Asociacija prijavila projekt „Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce“, ki smo ga zasnovali kot serijo devetih delavnic.

Namen projekta je ustvarjalke in ustvarjalce opolnomočiti z znanjem na administrativnem nivoju, poleg tega pa smo zasnovali tudi nekatere vsebine s posebnim ozirom krepitve znanj za prodor na trgu.

V prijavi smo upoštevali tudi potrebo po decentralizaciji in v ta namen bomo delavnice poleg Ljubljane, izvedli še v Mariboru in Kopru. Tako bomo znanje in veščine prenesli tudi v vzhodno in zahodno regijo Slovenije ter s tem opolnomočili ustvarjalce tudi drugod po Sloveniji.

Delavnice so odprtega tipa in načeloma omejene na do 50 prijaviteljev, razen pri delavnicah, ki jih bo izvajala mag. Mojca Jovič, kjer so delavnice omejene na 16 prijaviteljev, saj gre za kompleksnejše teme, ki jih predavateljica naslovi tudi skozi bolj personaliziran pristop.

Do konca leta bo izvedenih 9 delavnic in sicer:

1. Avtorske pravice za akterje na področju KKI (odvetnica mag. Urše Chitrikar)

2. Računovodstvo in davki za ustvarjalce s področja kulture (dr. Urh Vele)

3. Pomen zagovorništva za dolgoročni strateški preboj akterjev s področja KKI (Tomaž Zaniuk)

4. Povezovanje kulture in gospodarstva (mag. Urška jež)

5. Kultura za gospodarstvo (mag. Urška jež)

6. Uvod v poslovne modele za ustvarjalce s področja KKS (mag. Mojca Jovič)

7. Pogajanja v poslovnem svetu in oblikovanje končne cene produkta (mag. Mojca Jovič)

8. Uspešno komuniciranje produktov, vizij in idej. (mag. Mojca Jovič)

9. Razpisne priložnosti s področja KKI (Tomaž Zaniuk)

Začetek in konec projekta: 1.2.2020 – 31.12.2020

Kontaktni osebi: Maruša Golob (marusa.golob [at] asociacija.si) in Tadej Meserko (tadej.meserko [at] asociacija.si)

Projekt Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Prostori za poklicne NVO v kulturi

Projekt, ki smo ga prijavili na Regionalni akcijski kulturni laboratorij RegLab organizacije Kooperativa je bil usmerjen v raziskavo prostorov poklicnih NVO v kulturi. Glavna motivatorja za to sta bila prostorska stiska za NVO v kulturi, ki so nedavno izgubile prostore in nastajanje dveh pomembnejših strateških dokumentov, to je Nacionalnega programa za kulturo in Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana.

V okviru projekta smo pripravili in izvedli spletno anketo, kateri smo dodali ugotovitve iz pogovorov s posamezniki in organizacijami v kulturi, posvetovali smo se tudi s strokovnjaki, ki se ukvarjajo s prostorskim vprašanjem, komunicirali smo z mestnimi občinami, pregledali relevantno zakonodajo in zbrali pozitivne prakse.

Vse zbrane informacije in podatke smo uporabili za pripravo analize, iz katere so v zaključku sledila tudi priporočila, ki smo jih javnosti predstavili na novinarski konferenci v začetku februarja 2020. Predlagali smo okrepitev obstoječih detektiranih pozitivnih praks, poleg tega pa ocenjujemo kot nujno tudi strateško in trajnostno dolgoročno reševanje vprašanja prostorov za NVO v kulturi in umetnosti.

Projekt je bil namenjen predvsem okrepitvi zagovorniških aktivnosti na temo prostorov nevladnih organizacij, ki pomembno prispevajo k dinamiki znotraj mest, a jih v kontekstu prostorskega upravljanja mesta, oblasti pogosto ne prepoznajo kot dovolj relevantne. Z raziskavo smo zbrali kvantitativne podatke glede stanja in izraženih potreb organizacij, problem pa smo predočili tudi mestnim in državnim oblastem. Začetek in konec projekta: december 2019 do februar 2020