Delavnica: Kultura in gospodarstvo

Kaj je potrebno v kulturi storiti za uspešno partnerstvo in pridobivanje zasebnih sredstev?

Vabljeni na delavnico z naslovom Kultura in gospodarstvo – priložnost ali nemogoča izbira za organizacije v kulturi, na kateri bomo odprli vprašanja glede perečih izzivov zasebnega vlaganja v kulturo. Delavnica bo potekala v sredo, 16. januar 2019.

Preberite več

Odziv na enoletne projektne razpise

Foto: @Glej
Foto: @Glej

Ministrstvo za kulturo je 7. decembra 2018 objavilo razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti, s čimer so pokrita vsa področja umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Določila, kot so izločevalni kriteriji na podlagi kritik ali tipsko omejevanje možnosti prijavljanja na posameznem področju na zgolj na štipendije, vsekakor niso ukrepi, ki bi zasledovali uresničevanje javnega interesa v kulturi. V Asociaciji smo se odzvali na nekatera nerazumna in škodljiva določila razpisov in hkrati pozivamo ministrstvo, da čim prej razpiše nov razpis.

Preberite več

Vesele praznike in srečno v 2019!

Drage kulturnice in kulturniki, umetnice in umetniki! Leto 2018 je bilo na področju kulture precej burno, polno pretresov, razočaranj in izgubljenih priložnosti, a obenem tudi polno uspehov in novih izzivov. Letošnja končna bilanca vsekakor kaže, da je stvari tudi v najtežjih časih mogoče spreminjati na bolje, zato bomo naslednje leto pričakali polni entuziazma in polni novih moči, ki jih bomo v boju za boljše pogoje delovanja v kulturi, gotovo potrebovali. Vsekakor pa ni nobenega boja mogoče dobiti brez vas, ki vam ob tej priložnosti v novem letu želimo vse najboljše in vse najlepše.

Naj bo 2019 končno pravo leto za kulturo!

Preberite več

Asociacija pri ministru za kulturo

Zagovorništvo, ki ga opravlja Društvo Asociacija poteka na različnih nivojih, na primer tudi na lokalni in EU ravni, ob tem pa je zagotovo ena najpomembnejših ravno nacionalna raven. S tega vidika se v društvu Asociacija aktivno odzivamo na zakonske predloge, ki jih oblikuje ministrstvo za kulturo, sledimo izvajanjem razpisnih mehanizmov in spremljamo ostale dejavnosti.

V sredo 12. decembra 2018 smo se predstavniki Asociacije sestali z novim ministrom za kulturo gospodom Dejanom Prešičkom in naslovili nekatere aktualne pa tudi strukturne izzive.

Preberite več

Servis: Kdaj samozaposleni plača višje prispevke?

Foto: Nada Žgank@Bunker
Foto: Nada Žgank@Bunker

Nekaterim samozaposlenim v kulturi plačuje obvezne prispevke za socialno varnost ministrstvo za kulturo, drugi si obvezne prispevke za socialno varnost plačujejo sami. V obeh primerih je višina minimalnih prispevkov določena glede na najnižjo zavarovalno osnovo, ki trenutno znaša 60% povprečne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec (v nadaljevanju PP). Tisti samozaposleni, katerih dobiček presega 60% PP pa so obvezani k plačevanju višjih prispevkov.

Ker je izračun zavarovalne osnove kompleksen, samozaposlenim pogosto ni jasno, ob približno kako visokih dohodkih se jim lahko zgodi, da postanejo obvezani k plačevanju višjih prispevkov. V tokratnem servisu Asociacije bomo razložili, kdaj se to lahko pripeti.

Preberite več

Servis za samozaposlene iz kulture in kreativnih industrij

Projekt »Servis za samozaposlene iz kulture in kreativnih industrij«, ki ga sofinancira Ministrstvo za Javno Upravo Republike Slovenije, izvaja Društvo Asociacija v partnerstvu s Poligonom. Asociacija bo v okviru projekta vzpostavila servis za administrativna vprašanja in razvila model kolektivnih peer to peer delavnic, medtem ko bo Poligon razvijal izobraževanja in svetovanja na področju t.i. mehkih delovnih veščin.

Projekt je nastal kot rezultat dolgoletnih prizadevanj Asociacije, katerih izhodišče je bila ugotovitev, da samozaposleni v kulturi nimajo učinkovitega svetovalnega in podpornega sistema, ki bi omogočal, da bi se lahko osredotočili predvsem na lastno poslanstvo, torej kulturno in umetniško udejstvovanje.

Preberite več

Akcija ob 10. decembru: #MarNamJe

10. decembra se bomo nevladniki pridružili vseevropski kampanji No Day without us, ki bo poskušala ob dnevu človekovih pravic opozoriti na pomen nevladnih organizacij ter na vse večje krčenje prostora civilne družbe.

V Sloveniji na pobudo CNVOS akcija poteka pod ključnikom #MarNamJe. Akciji se pridružuje tudi Asociacija.

Preberite več

Asociacija s poslanci o NVO v kulturi

V novembru so se predstavniki Društva Asociacija sestajali s poslanskimi skupinami, zato da bi v novem sklicu parlamenta predstavili naše dosedanje zagovorniško delo, usmeritve in tudi cilje za katere menimo, da bi jih morala kulturna politika pričeti aktivneje vključevati.

Poslance smo ob tem seznanili tudi z nekaterimi aktualnimi tematikami, ki smo jih večinoma že naslovili tudi skozi javno razpravo.

Preberite več

Poročilo iz delavnice o novostih za NVO

Foto: @Društvo Photon
Foto: @Društvo Photon

Društvo Asociacija je 20. novembra organiziralo delavnico z naslovom »Kaj prinaša zakon o nevladnih organizacijah?«, ki jo je izvajal Matej Verbajs, vodja pravne službe na CNVOS in aktivni član delovne skupine za pripravo novega Zakona o nevladnih organizacijah, ki je bil sprejet v aprilu 2018.

V poročilu se osredotočamo na najpomembnejše vsebinske točke, ki jih prinaša novi zakon in na obveznosti, ki jih novi zakon nalaga nevladnim organizacijam, ki želijo pridobiti (ali ohraniti) status NVO v javnem interesu. Predstavljamo tudi nekatere postopke, ki jih morajo nevladne organizacije urediti, da bi delovale v skladu z novim zakonom.

Preberite več

0,5 % dohodnine za kulturo in umetnost

Vsak davčni zavezanec lahko v Sloveniji že od leta 2007 naprej zahteva, da se do 0,5 odstotka njegove dohodnine nameni tudi nevladnim organizacijam na področju umetnosti in kulture. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni od 0,1 % do 0,5 % dohodnine. Leta 2017 je bilo podanih 461.764 zahtev za doniranje dela dohodnine. Skupen znesek donacij v višini 4,60 milijona eurov pa se je porazdelil med 5.228 prejemnikov.

Kljub temu da se število tistih, ki del svoje dohodnine namenijo NVO v kulturi, vsako leto povečuje, pa še vedno ostaja nerazdeljena skoraj polovica vseh razpoložljivih sredstev. Tudi letos torej pozivamo vse, ki sta vama kultura in umetnost blizu, da svojih 0,5 odstotka dohodnine namenite eni ali več NVO.

Preberite več