Enoletni javni razpis za izbor kulturnih projektov po področjih Ministrstva za kulturo 2020

Ime: Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti/glasbene umetnosti/uprizoritvene umetnosti/intermedijske umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Razpisuje: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 03. 01. 2020

Povezava na razpis: JPR-VIZ-2020, JPR-GUM-2020, JPR-UPRIZ-2020, JPR-IMU-2020

Odziv Asociacije:

Komentarje na objavljeni predlog uredbe je Asociacija poslala 28. januarja 2020 in so dostopni na tej povezavi.

Dialoške skupine nujno potrebne

Z nastopom nove vlade v marcu 2020 so na podlagi internega pravilnika kot ponavadi prenehale delovati dialoške skupine za samozaposlene v kulturi in za nevladne organizacije, ki so vezane na vsakokratno ministrico oziroma ministra za kulturo.

V društvu Asociacija menimo, da so dialoške skupine za samozaposlene in nevladne organizacije nujen mehanizem za ohranjanje sodelovanja med civilno družbo in ministrstvom, zato smo ministra dr. Vaska Simonitija pozvali k ponovnemu imenovanju obeh skupin.

Preberite več

Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju

Kratko o razpisu:  Razpis je namenjen sofinanciranju enomesečnih bivanj in ustvarjanju v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju

Institucija, ki je objavila razpis: Ministrstvo za kulturo RS

Zgodovina razpisov in dejavnosti Asociacije:

Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 202 0sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-REZ-2020)

Ime: Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 202 0sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-REZ-2020).

Razpisuje: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 4. 10. 2019

Povezava na predlog

Odziv Asociacije:

Komentarje na objavljeni predlog uredbe je Asociacija poslala 21. januarja 2020 in so dostopni na tej povezavi.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PK4)

Ime: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PKP4)

Predlagatelj: Vlada Republike Slovenije
Datum objave: 28. 06. 2020

Povezava na predlog: #PKP4

Odziv Asociacije:

Komentarje na objavljeni predlog zakona je Asociacija poslala 6. julija 2020 in so dostopni na tej povezavi.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

Kratko o razpisu:  Vlada RS je v času razglašene epidemije 2020 sprejela interventni zakon z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19 za državljanke in državljane RS. S tem zakonom se je določalo začasne ukrepe na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in uveljavljanja pravic iz naslova starševskega varstva, davkov, javnih financ, plač v javnem sektorju in gospodarskih družbah v neposredni in posredni večinski državni lasti, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, upravljanja z vodami, varstva okolja, kulture, znanosti in raziskovanja, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, zavarovalništva in trga finančnih instrumentov, javnega naročanja, pogodbenih kazni, izvršbe in osebnega stečaja, izvajanja javnih storitev, finančnega poslovanja podjetij, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, oprostitev plačila storitev RTV signala in dodatnih pooblastil policije in  dopolnilo določbe Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev,  Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov in Zakona o nalezljivih boleznih.

Predlagatelj: Vlada Republike Slovenije

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:

  • Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PKP1) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PKP2) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PKP3) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PKP4) ODZIV ASOCIACIJE

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PK3)

Ime: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PKP3)

Predlagatelj: Vlada Republike Slovenije
Datum objave: 29. 05. 2020

Povezava na predlog: #PKP3

Odziv Asociacije:

Komentarje na objavljeni predlog zakona je Asociacija poslala 22. maja 2020 in so dostopni na tej povezavi.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PKP2)

Ime: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PKP2)

Predlagatelj: Vlada Republike Slovenije
Datum objave: 21. 04. 2020

Povezava na predlog: #PKP2

Odziv Asociacije:

Komentarje na objavljeni predlog zakona je Asociacija poslala 23. aprila 2020 in so dostopni na tej povezavi.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PKP1)

Ime: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PKP1)

Predlagatelj: Vlada Republike Slovenije
Datum objave: 28. 03. 2020

Povezava na predlog: #PKP1

Odziv Asociacije:

Komentarje na objavljeni predlog zakona je Asociacija poslala 30. marca 2020 in so dostopni na tej povezavi.

Poziv k realizaciji enoletnih projektnih razpisov

Ministrstvo za kulturo vsako leto objavi enoletne razpise za izbor kulturnih projektov na področju umetnosti, pri čemer so rezultati teh razpisov običajno objavljeni v maju ali juniju, v letošnjem letu pa se objava napoveduje šele po rebalansu, tj. septembra.

V društvu Asociacija smo zato ministrstvo pozvali k čim prejšnjemu procesiranju odločb, hkrati pa smo jih pozvali tudi k objavi zapisnikov strokovnih komisij, zato da lahko prijavitelji ustrezno načrtujejo svoje aktivnosti.

Preberite več