Na seji Odbora za kulturo o problematiki Metelkove

4. novembra 2020 se je ponovno zgodila nujna seje Odbora za kulturo z urgentno tematiko, na katero je bilo povabljeno tudi društvo Asociacija.

Na 27. seji Odbora za kulturo je predsednica društva Asociacija Inga Remeta skupaj z drugimi povabljenimi gosti naslovila poziv Ministrstva za kulture k izselitvi nevladnim organizacijam, ki delujejo na naslovu Metelkova 6 v Ljubljani. Izselitvi, še posebno načinu, na katerega naj bi se ta zgodila, v celoti nasprotujemo.

V zadnjem času se vrstijo nujne seje Odbora za kulturo, saj področje ostaja ves čas, ko vlada sprejema ukrepe za zajezitev posledic korona virusa covid-19, izključeno in zapostavljeno, področno ministrstvo pa sprejema odločitve, ki so po mnenju mnogih strokovnjakov in akterjev v umetnosti in kulturi uničujoče za osnove demokratičnega delovanja in za celotno področje kulturnega in umetniškega ustvarjanja.

Na odboru so organizacije, ki delujejo na naslovu Metelkova 6, predstavile svoje vsebine in smotre delovanja ter številne lokalne, nacionalne in mednarodne dosežke ter priznanja, ki so jim bila podeljena za opravljeno delo v preteklih letih. S tem podrobnim elaboratom so ponovno in jasno artikulirale izpolnjevanja javnega interesa na nacionalni ravni. Večina njih ima status v javnem interesu in so zavoljo tega več kot upravičene do državne podpore tako z razpisnimi sredstvi kot tudi z možnostjo brezplačnega najema prostorov na Metelkovi 6 v Ljubljani.

Remeta je temu dodala širšo perspektivo zagovorniške organizacije za področje nevladnega sektorja in posameznikov v kulturi in umetnosti. Glede na časovni kontekst, ko na dnevni bazi preštevamo na stotine novo obolelih in vse več umrlih za korona virusom in ko se vse energije in prizadevanja strok in družbe usmerjajo v razreševanje akutne zdravstvene in vzporedne ekonomske krize, je izredno nenavadno in neprimerno, da se Ministrstvo za kulturo s sektorjem, ki ga zastopa, ukvarja na tak način. Namesto ukrepov, ki bi pomagali sektorju, ki je bil zaradi vseh omejitvenih odlokov med najbolj prizadetimi, ministrstvo vedno znova vleče poteze, za katere ocenjujemo, da so za celoten sektor v teh časih le še dodaten destruktivni faktor. V konkretnem primeru pa ne gre spregledati, da ministrstvo s svojo pobudo po izselitvi nevladnih organizacij v času razglašene pandemije deluje proti vsem priporočilom infektološke stroke, ki med drugim odsvetuje vse nenujne stike itd.

Remeta je opozorila tudi na nedemokratičnost postopkov in enostransko intervencijo poziva k izselitvi brez skupnega dialoga. Zavračanje dialoga je tudi sicer najbolj problematična praksa trenutne zasedbe na ministrstvu in zato v splošnem zelo zaskrbljujoča v smislu ogrožanja najbolj temeljnih postulatov demokracije. V tem kontekstu pa je nujno opozoriti na poseben fokus trenutne vladne zasedbe z namenom demontaže nevladne in neodvisne kulturne produkcije. Napad na Metelkovo 6 je le še eden od simptom tega. Remeta je opozorila še na tri druge tovrstne aktualne in akutne primere:

1.) Še vedno trajajoča agonija samozaposlenih v kulturi, katerim po vsem tem času odločbe glede pravice do plačila prispevkov še vedno niso bile izdane. Aktualni minister je prvih, ki se je odločil revidirati vloge, že potrjene s strani strokovne komisije. Ob tem so se zgodile nedopustne proceduralne napake, predvsem pa je neprimerno, da se že tako težke razmere izkorišča za dodatno poglabljanje osebnih stisk.

2.) Bolj perfiden napad se izvaja tudi v obliki sprememb Pravilnika o strokovnih komisijah. Predlog sprememb kaže jasno degradacijo in slabšanje. Komisije se redčijo, kar dva člana bosta predstavnika zaposlenih na ministrstvu, postopek imenovanja pa bo ponovno neposredno povabilo namesto demokratičen javni poziv.

3.) Tukaj je še več mesecev trajajoča agonija na AV področju. Slovenski film je v izjemno težkem položaju zavoljo domnevnih in zares nikoli pojasnjenih zastojev, ki pa niso nič drugega kot očitno izčrpavanje tega področja.

Ob vsem tem v Asociaciji že ves čas opozarjamo, da je vlaganje v umetniški, kulturni in kreativni sektor v času krize nujno in eden od ključnih mehanizmov za reševanje nastale krize. Med tem ko to že dolgo poudarjajo številni strokovnjaki s področja ekonomije, je to zdaj dodatno afirmiral tudi UNESCO  v svoji sveže izdani publikaciji z naslovom Culture in crisis: Policy guide for a resilient creative sector, kjer  Slovenija s svojo politiko in odnosom do kulture na državnem nivoju seveda žal ne sodi v seznamu dobrih praks.

V luči aktualne situacije, tj. poziva Ministrstvu za kulturo za izselitev organizacij iz Metelkove 6 v Ljubljani, je bilo pristojno ministrstvo pozvano še k branju v letošnjem letu izdane analize na temo prostorskih kapacitet in potreb sektorja, ki jo je društvo Asociacija pripravilo in predstavilo ob letošnjem kulturnem prazniku v februarju.

Remeta je zaključila s tremi točkami poziva društva Asociacija Ministrstvu za kulturo:

1.) Naj nemudoma prekliče dopise, ki jih je poslalo najemnikom na Metelkovi 6, organizira usklajevanje med vsemi deležniki in se zaveže k skupnemu dogovoru.

2.) Ministrstvo smo pozvali tudi k ureditvi vseh ostalih odprtih vprašanj, to so tematika samozaposlenih, ne izplačevanje sredstev na področju filma in problematične spremembe pravilnika o strokovnih komisijah.

3.) Ministrstvo pozivamo, naj čim prej vzpostavi dialoški skupini, ki sta delovali več kot deset let, zato da se spet vzpostavi reden in strukturiran dialog. Nujno je, da skupaj oblikujemo rešitve glede krize v kateri smo in se lotimo številnih nakopičenih težav, med njimi tudi vprašanja prostorske stiske številnih nevladnih organizacij, ki med drugim izvajajo programe in projekte v javnem interesu.

Deli