PKP 6 – Kaj pa kultura?

Foto: @LokalPatriot

Kot na vsak PKP do zdaj se je Asociacija odzvala tudi na šesti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije, saj predlog vlade tudi tokrat ne obravnava kulturnega in umetniškega sektorja.

Odkar so se začeli sprejemati in izvajati različni ukrepi za omejitev širjenja korona virusa covid-19, kulturni in umetniški sektor trpi znatne ekonomske posledice, saj je v veliki meri njegova dejavnost povezana z možnostjo množičnega uprizarjanja in prikazovanja ter s splošnim delovanjem javnih in zasebnih institucij s kulturnimi vsebinami. Kljub temu pa vlada tudi v šestem paketu pomoči za omilitev posledic noče prepoznati nastale stiske in potrebe akterjev in organizacij po pomoči, da bi sploh preživeli.

Odločevalce smo v uvodu ponovno opozorili na mnenje Evropske komisije, da je kultura med najbolj prizadetimi sektorji. Nedavno pa je tudi UNESCO objavil seznam priporočil, kako se lahko države spopadajo z reševanjem področja kulture v času trajanja epidemije, ki jih lahko najdete v dokumentu Culture in crisis: Policy guide for a resilient creative sector.

Med predlogi se zdi pomembno izpostaviti predloge o neposredni investicije države v umetnost, spodbujanje zasebnih investicij v kulturo in krepitev organizacij. V tem kontekstu ponovno podajmo predlog za uvedbo vavčerjev za kulturo, ki bi lahko bil ključnen ukrep za spodbuditev potrošnje v kulturi leta 2021. Predlagamo tudi ukrep vrednotnic in pa posebnega sklada, s katerim bi blažili specifične posledice epidemije.

K šestemu paketu pomoči dodajamo še dva izredno pomembna predloga: podaljšanje pridobivanja pravice do plačila prispevkov za samozaposlene v kulturi in začasni ukrep, da se za dobo petih let (referenčna doba pri pridobivanju pravice do plačila prispevkov) spusti prag za pridobitev omenjene pravice, sicer slednje zavoljo okoliščin v veliko primerih ne bo možno dobiti.

Podaljšanje pridobivanja pravice do plačila prispevkov za samozaposlene v kulturi je ukrep, ki je že bil sprejet v prvem valu epidemije, in ker so se okoliščine zaradi ponovne razglasitve epidemije ponovile, so ponovno prisotni vsi razlogi, da se spet uvede tudi ta ukrep. Ob tem pa seveda ugotavljamo, da v tem letu samozaposleni v kulturi povečini praktično niso mogli opravljati svojega dela, kar bo bistveno vplivalo na njihove reference pri pridobivanju statusa in pridobivanju ali podaljšanju pravice do plačila prispevkov, kar je prav tako potrebno ustrezno nasloviti v ukrepih pomoči za omilitev posledic epidemije.

K obstoječemu predlogu besedila vlade šestega paketa pomoči pa predlagamo tudi posamezne spremembe in dopolnitve predlaganega določila delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, tj. da mesečni temeljni dohodek ne šteje kot pomoč države kar zadeva fiksne stroške. Na tem področju predlagamo tudi uvedbo pavšala za samozaposlene v kulturi.

Vse predloge Asociacije lahko preberete na tej povezavi.

Deli