VABILO: Zahtevamo zakonite in strokovne postopke

V društvu Asociacija že vse od poletja spremljamo dogajanje glede podeljevanja statusa samozaposlenim v kulturi, pri čemer so bili postopki neobičajno dolgi, številni so bili v status vpisani za nazaj, odločbe pa niso bile izdane istočasno kot to predvideva zakon.

V zadnjih dveh tednih spremljamo epilog dogajanja, pri čemer se težave za marsikoga žal še vedno niso zaključile. Ker se sporni postopki nadaljujejo, vas vabimo na novinarsko konferenco društva Asociacija, ki bo potekala 26. 11. 2020 s pričetkom ob 10.00, in na kateri bomo naslovili še vedno aktualne nepravilnosti Ministrstva za kulturo pri obravnavi vlog samozaposlenih v kulturi.

Ministrstvo za kulturo je v zadnjem obdobju več posameznikom poslalo dopis, v katerem jih obvešča, kaj se je v zadnjem polletju dogajalo z njihovo vlogo. Pri tem pogosto nejasno povzema dosedanji postopek, ki pa se v večini primerov zaključi z ugotovitvijo, da strokovne komisije ne odločajo o upravnem postopku, da o tem odloča minister sam, ki pa se s podelitvijo pravice do plačila prispevkov za dotično osebo ne strinja. Iz opisa pogosto ni jasno zakaj, predvsem pa nas skrbi, da minister sprejema odločitve, popolnoma nasprotne odločitvam stroke.

V dosedanjem procesu je bilo kršenih več zakonskih določil, in sicer vsaj Zakon o upravnem postopku in Uredba o samozaposlenih v kulturi, posameznikom, ki so se znašli v postopku, pa je bila povzročena tudi ekonomska škoda, saj si bodo zdaj, kljub temu da so bili sprva obveščeni drugače, morali sami plačati prispevke, nekateri tudi za preteklih pet mesecev, kar predstavlja veliko finančno breme. Asociacija je že poleti na Varuha človekovih pravic naslovila pobudo za preučitev situacije in tokrat bomo osvetlili, v kateri fazi je proces.

Na dogodku bodo spregovorili predsednica Asociacije Inga Remeta, ki bo orisala kršitve zakonov v izpostavljenih postopkih, predstavila pa bo tudi sistemske težave, ki se odpirajo na tem področju. Enos Kugler, samozaposlen v kulturi v postopku, bo predstavil svoj konkreten primer in težave, ki so posledica slabo vodenih postopkov Ministrstva za kulturo. Kaja Kraner, članica strokovne komisije za samozaposlene, ki odloča tudi o prejetju pravice do plačila prispevkov za socialno varnost, pa bo predstavila delo komisije oziroma videnje, kaj takšno neupoštevanje stroke pomeni za področje kulture.

Novinarska konferenca, ki se bo pričela 26. 11. 2020 ob 10.00, bo zaradi ukrepov preprečevanja širjenja korona virusa COVID-19 potekala po spletu, in sicer na povezavi:

https://us02web.zoom.us/j/81557210696

Vljudno vabljeni.

Deli