Servis: Mirovanje pravice do prispevkov

Včasih se samozaposlenim v kulturi ponudi možnost zaposlitve za določen čas, dobijo projekt v tujini ali pa se jim pripeti osebna ali družinska zdravstvena neprilika. Zaradi predvidene začasnosti tega stanja pa ne želijo izgubiti pridobljeno pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti iz državnega proračuna Republike Slovenije.

V tokratnem Servisu za ustvarjalce predstavljamo, kdaj, kako in za koliko časa lahko upravičenec zaprosi za mirovanje pravice do prispevkov za socialno varnost.

O mirovanju pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in zaposlovanje iz državnega proračuna Republike Slovenije smo posredno že poročali, ko smo naslovili temo razmerja med statusom študenta in kulturnika.

Mirovanje pravice do plačila prispevkov je opredeljena v 18. in 19. členu Uredbe o samozaposlenih v kulturi.  Ta navaja utemeljene razloge, ki jih mora imeti upravičenec_ka za odobritev prošnje za mirovanje. Te so: študij, zaposlitev za določen čas, začasni odhod v tujino, bolezen, poškodba ali nega družinskih članov v trajanju nad 30 delovnih dni ali starševski dopust po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo.

Samozaposleni v kulturi lahko za mirovanje pridobljene pravice do prispevka prosi z vlogo vsaj mesec dni pred želenim datumom mirovanja pravice in največ za leto dni. Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost se podeljuje za pet let. Znotraj odobrenega obdobja petih let pa lahko upravičenec_ka zaprosi za do največ enega leta mirovanja te pravice. To pomeni, da vam je pravica do plačila prispevkov, po največ letu odobrenega mirovanja, ponovno priznana brez da bi bila potrebna ponovna oddaja vloge in njen pregled s strani strokovne komisije.

Pet let veljavna pridobljena pravica do plačila prispevkov za socialno varnost pa se lahko na predlog upravičenca_ke podaljša za čas trajanja mirovanja, v primeru, da je bil v vlogi naveden razlog mirovanja starševski dopust, bolezen, poškodba ali nega družinskih članov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju v trajanju nad 30 delovnih dni. Svoj predlog mora podkrepiti s predloženo odločbo pristojnega centra za socialno delo o priznanju posamezne vrste starševskega dopusta oziroma mnenje zdravniške komisije o zadržanosti z dela.

Med tem ko v času aktivne pravice do plačila prispevkov upravičenec_ka pooblasti ministrstvo za oddajo elektronskega obrazca obračuna prispevkov za socialno varnost in zavarovanje na pristojni davčni organ, mora v primeru mirovanja pravice do plačila prispevkov, za to poskrbeti upravičenec_ka sam_a.