Monitoring izpolnjevanja predvolilnih obljub vlade

Iniciativa Glas Ljudstva, v kateri za področje kulture sodelujemo tudi v Asociaciji, je na tiskovni konferenci predstavila ključne ugotovitve monitoringa uresničevanja predvoilnih obljub trenutne vlade . Na tiskovni konferenci smo skupaj s strokovnjaki za druga vsebinska področja monitoringa predstavili naš pogled na delo trenutne vlade na področju kulture in ocenili uspešnost izpolnjevanja njihovih obljub.

Za nami je drugo obdobje monitoringa v katerem smo delo vlade na področju kulture do novembra 2023 primerjali s predvolilnimi obljubami in ugotovitvami prejšnjega kroga monitoringa. To smo storili s pregledom sedmih ključnih vsebinskih sklopov, na katere so se na področju kulture v svojih volilnih programih osredotočile vladne stranke. Natančno poročilo celotnega monitoringa bo na voljo januarja 2024.

Za večino predvolilnih obljub vlade lahko ugotovimo, da (še) niso izpolnjene oziroma so v izvajanju. Med glavnimi razlogi za to je dejstvo, da najbolj bistvene predloge sprememb in dokumentov na področju kulture, kot sta na primer nova Uredba o samozaposlenih ali Nacionalni program za kulturo, v še čakamo oz. smo vpogled vanje dobili prepozno, da bi jih lahko smiselno vključili v ta krog monitoringa. Sredstva za nevladno kulturo se sicer na splošno povečujejo, kar pozdravljamo, a ob tem se odpirajo številna nova vprašanja o njihovi razporeditvi, povezana na primer s postprodukcijo v projektnih razpisih, večjo koncentracijo razpisnih sredstev in večanjem sredstev namenjenih za ustvarjalnost samostojnih ustvarjalcev in ustvarjalk. Ob tem so nekatere napovedi proračunov in razpisnih sredstev za 2024 manj vzpodbudne. Premalo sredstev je bilo na voljo za programske vsebine nepridobitnih, študentskih in lokalnih radijskih ter televizijskih programov, pozdravljamo pa dejstvo, da je Ministrstvo prepoznalo podporno delovanje v kulturi kot dejavnost, ki si zasluži sistemske podpore.

Vladni odziv po ujmi je bil na področju kulture ustrezen, a zdaj so na vrsti dolgotrajni postopki obnove, kjer specifične korake odgovornih še čakamo. Obljubljenih davčnih olajšav in administrativnih razbremenitev, razen digitalizacije nekaterih razpisov, pa ni. Ministrstvo je bilo v preteklem obdobju hkrati večkrat pozvano, naj zagotovi ukrep za boj kulture proti učinkom draginje in inflacije. Na ta poziv je sicer pripravilo ukrep, vendar je z njegovo uveljavitvijo precej odlašalo, poleg tega pa ni naslovil najbolj prizadetih organizacij. Prav tako zaostajajo spremembe na področju socialnih pravic samozaposlenih, deloma tudi zaradi zastojev v postopkih. Ministrstvo je na na poziv stroke in društva Asociacija sicer naslovilo nekatere pereče probleme, na primer dvig dnevnega nadomestila zaradi zadržanosti od dela zaradi bolezni, a ta še vedno ostaja pod pragom revščine. Dodatno oslabljenemu položaju slovenske neodvisne kulture, tudi v mednarodnem kontekstu, botrujejo docela nezadostna sredstva iz sklada za NVO pri Ministrstvu za javno upravo, ki je namenjen sofinanciranju EU projektov. Stanje zastoja na MJU ter ožje na Sektorju za NVO pri ministrstvu je zaskrbljujoče, razpisi, ukrepi in sprejemanje strateških usmeritev pa zastajajo.

Vlada je sicer naslovila nekatere predvolilne obljube in je na primer podpisala nove petletne pogodbe z NVO, ki delujejo na naslovu Metelkova 6, Ni pa še razrešeno vprašanje skupnosti PLAC. Prav tako je Ministrstvo po nam razpoložljivih informacijah razrešilo vprašanje organizacij, ki so ministrstvo tožile zaradi spornih odločitev o programskem in projektnem financiranju.

Deli