Pozor! Poziv JSKD Prostori/Oprema-2023. Med upravičenci tudi poklicne NVO

Kot smo že obveščali, smo se v Asociaciji odzvali vabilu JSKD in v sodelovanju pomagali pripraviti letošnji Javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in poklicne nevladne kulture za leto 2023 (poziv Prostori/Oprema-2023), ki letos prvič uvaja možnost, da do sredstev iz naslova razpisa lahko dostopate tudi poklicne NVO v kulturi. Z objavo poziva se naposled uresničujejo prizadevanja Asociacije, da se Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi naposled začne izvajati v svoji celoti.

Do najave poziva, ki bo v UL objavljena konec tedna in opredeljuje tudi osnovne značilnosti ter obvezne priloge, dostopate na tej povezavi.

Asociacija in JSKD sta pri tem skladna, da poziv ni optimalna oblika spodbujanja razvoja nevladne in ljubiteljske kulture, ter je nujno zagotoviti pogoje, ki omogočajo, da je v celoti možno izvesti razpis, saj je le tako možno vloge ustrezno ovrednotiti ter podpreti najbolj nujne, daljnosežne in kakovostne. V Asociaciji smo pri oblikovanju poziva v delu za poklicne nevladne organizacije, ki delujejo v kulturi, sicer za potrebe tokratnega poziva ter v luči nezadostnih sredstev zasledovali ustrezno razmerje med razpršenostjo sredstev med vlagatelje ter še smiselnim drobljenjem sredstev na zneske, ki še pomenijo smiselno podporo.

Ob tem smo Nacionalnemu svetu za kulturo na seji že pred poletjem predlagali sklep, naj se tz. Zakon o kulturnem evru novelira ter za izvedbo razpisa zagotovi najmanj dvakratnik, brez težav pa celo trikratnik zdaj opredeljenega. Potrebe tako ljubiteljskih kot poklicnih NVO namreč močno presegajo razpoložljiva sredstva, stanje je nezavidljivo, poplave pa so ga le poglobile.

Kot pomembna točka razprav sta se pri oblikovanju poziva hkrati vnovič izkazali opredelitvi ljubiteljstva in poklicnosti NVO v kulturi. Dokler ju bolj trajno ne opredeli ZUJIK ali morebiten Zakon o ljubiteljski kulturi, smo za potrebe poziva razlikovanje osnovali na osnovi premise in pogosto tudi prakse, da poklicne NVO v kulturi ustvarjalce in strokovne sodelavce za delo izplačujejo finančna nadomestila oz. avtorske honorarje, kar praviloma od njih zahtevajo tudi redni državni razpisi in razpisi lokalnih samoupravnih skupnosti, kadar ti niso namenjeni spodbujanju ljubiteljske kulture.

Poziv pomeni prvi korak v smer krepitve delovanja poklicnih NVO, ki pomeni tudi nadaljnja prizadevanja za izboljšave in okrepitev pomembne spodbude. Nadejamo se, da gre sočasno tudi za korak tudi v smeri krepitve na ravni neodvisnega ustvarjalnega dela.

Deli