Asociacija in Državni svet: Farsa po izvolitvi spet v rokah Ustavnega sodišča

Foto: Sunčan Stone@Glej

Društvo Asociacija je zoper sklep Državnega sveta z dne 21. 6. 2023, s katerim je mandat za državnega svetnika – predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje kulture in športa potrdila Luki Steinerju, predsedniku uprave Športne loterije, vložila pritožbo na Ustavno sodišče Republike Slovenije ter sodišču predlagala, da izpodbijani sklep kot nezakonit razveljavi. Luka Steiner se je sicer v pritožbenem postopku pred Državnim svetom tokrat sam izjavil kot ljubitelj.

Da je izvoljeni Luka Steiner po mnenju in po analogiji sodbe Ustavnega sodišče, ki je mandat na pobudo Asociacije že razveljavilo Tomažu Horvatu, nezakonit smo vse kandidate, elektorje in medije pred izvedbo volitev že opozorili v odprtem pismu, ter jih pozvali k delovanju, ki bi prekinile farso ter odpravile nezavidljivo stanje, da v Državnem svetu, dokler je najmanj Asociacija odločena Državni svet jemati resno, področij kulture in športa nihče ne zastopa. Pri tem smo še naprej skladni, da bomo vztrajali vse do izvolitve legitimnega in legalnega kandidata.

Izvoljeni kandidat za področje kulture in športa Luka Steiner se po mnenju Asociacije z dejavnostjo s področja kulture in športa ne ukvarja redno in v obsegu za katerega dobi plačilo, ki bi bila znaten vir za preživljanje. Luka Steiner je redno zaposlen pri Športni loteriji d.d., gospodarski družbi, katere primarna dejavnost je prirejanje iger na srečo, natančneje na delovnem mestu predsednika uprave druźbe, pri čemer so prejemki dvočlanske uprave v letu 2021 po podatkih iz letnega poročila družbe za tisto leto znašali 415.375 EUR. Športna Loterija se pri tem hkrati ne ukvarja z negospodarskimi dejavnostmi, temveč je bila ustanovljena z namenom pridobivanja dobička.

Luka Steiner je sicer v odgovoru na pritožbo navedel, da opravlja ustrezno dejavnost na področju športa, je namreč predsednik in zastopnik Atletskega kluba Velenje, podpredsednik Smučarske zveze Slovenija, predsednik Komisije za organiziranost in pravne zadeve Olimpijskega komiteja Slovenije, opravlja pa tudi druge prostovoljne funkcije na področju športa. Ob tem pa priznava, da si dohodke zagotavlja iz drugega vira, saj meni, da bi bilo nekorektno, če bi s stroški bremenil področje športa.

Odnos in postopanje Luke Steinerja v tem primeru v društvu lahko pozdravimo, v strokovnost in kakovost njegovega dela lahko verjamemo, prepričani pa smo hkrati v nezakonitost njegovega imenovanja oziroma natančneje, da je bil imenovan kandidat, ki nima pasivne volilne pravice za državnega svetnika na področju kulture in športa ter je DVK vnovič nezakonito potrdila kandidata za državnega svetnika, ki kot tak sploh ne bi smel biti potrjen.

Dokler DVK ali kandidati ne bodo znali ali želeli postopali vestno in z ustrezno pieteto do domače državne ureditve, ustave in glasov poklicnih delavcev na področju kulture in športa, naš boj ni končan.

Adhuc ceterum censemus: področji kulture in športa morata biti v Državnem svetu zastopani ločeno.

Deli