Kulturosferin podcast: Vloga umetnosti pri zdravju in dobrem počutju

Asociacija obuja Kulturosferine podcaste, v katerih boste lahko prisluhnili prispevkom, aktualnim za neodvisno kulturo. V tokratni epizodi lahko prisluhnete prispevku raziskovalk učinkov umetnosti kulture na zdravje in dobro počutje, dr. Katey Warran and Pilar Letrondo, k programu konference Umetnost za zdravje, ki smo jo organizirali ob 20. obletnici društva.

V delu konference, ki je bil namenjen predstavitvam dobrih praks iz tujine, sta dr. Katey Warran in Pilar Letrondo iz WHO Sodelovalnega centra za umetnost in zdravje, ki deluje v sklopu Univerzitetnega kolidža v Londonu, predstavili aktualne raziskave in strategije v navezavi na učinke umetnosti na zdravje in blagostanje.

V uvodnem delu je dr. Katey Warran, ki je članica raziskovalne skupine Social Biobehavioural Research Group UCL, predstavila vodila skupine, katere glavni cilj je raziskovanje družbenih povezav in vedenj, ki posledično vplivajo na zdravje ljudi. Te pomanjkljivosti ter prednosti raziskujejo na več področjih, tudi na presečišču umetnosti in zdravja. Raziskovalna skupina je omenjene vplive evidentirala ter oblikovala skupek predlogov novih, inovativnih in vzdržnih praks za izboljšanje zdravja prebivalstva s pomočjo kulture.

Raziskovalna skupina je marca 2023 objavila obširno poročilo o vplivu umetnosti in kulturnega udejstvovanja na zdravje prebivalstva, katerega podlaga so bile ugotovitve 70 večjih študij, med letoma 2017 in 2022 izvedenih v Veliki Britaniji ter ZDA. Ugotovitve poročila, ki je skupno zajel vzorec 23.000 posameznikov in posameznic, so vedenje in priporočila o pozitivnih učinkih kulture in umetnosti tako na fizično kot tudi na duševno zdravje zgolj še okrepile .

Pilar Letrondo je predstavila zemljevid globalnih politik na področju umetnosti in zdravja, ki je bil ustvarjen za spremljanje in analiziranje razvoja politike na področju umetnosti in zdravja po vsem svetu. Na zemljevid so uvrstili kar 170 različnih praks, predlogov ter obstoječih sistemov, katerih namen je izboljšanje zdravja s pomočjo kulture, pozivajo pa, da jim zemljevid tudi zainteresirani pomagajo dopolniti z obstoječemi, ki jih na njem še ni. Do zemljevida lahko dostopate prek te povezave, omogoča tudi navigiranje po posameznih državah.

Pilar Letrondo je ob koncu prispevka na kratko predstavila še izsledke raziskave Umetnost v politiki javnega zdravja: napredek in priložnosti, ki je služila kot podala za oblikovanje zemljevida.

Celotnemu podcastu lahko prisluhnite na tej povezavi.

Kulturosferin podcast podpira Ministrstvo za kulturo.
Prispevek je nastal na konferenci, ki je del projekta CultureForHealth
. Projekt CultureForHealth sofinancira Evropska komisija in ga izvaja konzorcij partnerjev širom Evrope, ki ga sestavljajo Culture Action Europe, Trans Europe Halles, Osrednja Danska Regija, The Northern Dimension Partnership on Culture, Centrul Cultural Clujean, in Društvo Asociacija

Deli