Delavci v kulturi: dialog vzpostavljen

Z delom je pričela Delovna skupina za trajni dialog z samozaposlenimi in drugimi delavci v kulturi, ki se je 24. 1. 2023 sestala na prvi seji. Seje se je udeležila tudi vodja strokovne pisarne in podpredsednica društva Asociacija Polona Torkar, ki je bila v skupino imenovana na pobudo društva. Na srečanju je v imenu društva pozdravila vrsto ukrepov, za katere si Asociacija že dolgo prizadeva, ministrstvo pa jih je po napovedih odločno uveljaviti.

Kot predstavnice ministrstva so v skupino imenovane Tjaša Pureber, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za razvoj kulturnih politik, Kim Komljanec, svetovalka ministrice za kulturo, pristojna za področje samozaposlenih v kulturi ter Jadranka Plut, vodja Sektorja za statusne zadeve Ministrstva za kulturo. Člani in članice delovne skupine so soglasno za predsednico delovne skupine potrdili Marijo Mojco Pungerčar, kot njeno namestnico pa Tanjo Petrič.

V imenu ministrstva je člane delovne skupine nagovoril državni sekretar Matevž Čelik Vidmar, ki je zbranim uvodoma predstavil večje aktualne projekte ministrstva ter nanje vezane priložnosti za krepitev položaja samozaposlenih. Pri slednjih se je osredotočil predvsem na načrte uveljavitve in aktualne zamejitve izvajanja deleža za kulturo ter na premislek in izvajanje programov, uvrščenih Načrt za okrevanje in odpornost, med katerimi sta tudi predvidena portala e-Kultura in e-Dediščina ter programiranje novih kohezijskih programov.

Predstavnice ministrstva so na seji predstavile okvirno časovnico in prioritete ministrstva, vezane na zakonodajnopravno ureditev resorja ter nujno potrebne reforme, ki pomenijo tudi že dolgo nujno potrebno ureditev položaja delavcev v kulturi. Kot prioritetni cilj ministrstva so opredelile sprejem akcijskega načrta Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo, ki pa, na kar smo v društvu opozarjali in kar pozdravljamo, kot nujni predpogoj predvideva revizijo zdaj veljavne resolucije.

Sicer se ministrstvo namerava v letošnjem letu v prvi fazi posvetiti predvsem ureditvi najbolj nujnih stvari, med katerimi so v navezavi na delokrog delovne skupine sprejem začasne uredbe o samozaposlenih o kulturo v odziv na posledice pandemije, h kateri smo pozivali v Asociaciji. Tudi v odziv na naš poziv vladi in ministrstvu, naj naposled uskladijo višino dnevnega nadomestila za čas trajne odsotnosti iz dela zaradi bolezni ter višino cenzusa z rastjo plač v javnem sektorju, ministrstvo že vodi pogajanja za uskladitev obojega. V drugi fazi ministrstvo napoveduje celovito reformo področja samozaposlenih v kulturi, vezano tako na delavske pravice, administrativno razbremenitev, uredbo ter finančno krepitev spodbud za samozaposlovanje.

Predstavnica društva Asociacija je v odziv na načrte na ravni investicij pozdravila zavezo ministrstva k prizadevanjem za doslednejše zakonsko zapovedanega izvajanje deleža umetnost, ki predstavlja pomembno priložnost krepitev položaja nekaterih samozaposlenih v kulturi, opozorila pa je, da je izrednega pomena, da v okviru investicij ministrstvo aktivno naslavlja prostorske potrebe delavcev v kulturi, predvsem v mestnih središčih, kjer so take potrebe največje. Kot pomemben ukrep v tej smeri bi v društvu pozdravili tudi oblikovanje priporočil avtonomnim lokalnim skupnostim za izpolnjevanje prostorskih potreb ustvarjalcev pri načrtovanju nove infrastrukture. V skupini smo bili skladni, da so pomemben del tega tudi umetniške rezidence.

Polona Torkar je pozdravila napoved skorajšnje uvedbe začasne uredbe o samozaposlenih v kulturi, ki naj bi za obdobje do leta 2027 predvidela smiselno zmanjšanje kriterijev glede zahtevanega obsega vrhunske ustvarjalnosti, opozorila pa skupino, da bi veljalo tovrstno zmanjšanje trajneje in smiselno uveljavljati tudi v primerih kulturnih delavcev in delavk, ki se v delovni in ustvarjalni proces vključujejo po trajni odsotnosti zaradi bolezni in drugih pomembnih življenjskih dogodkov, ki pomenijo odsotnost z dela, npr. porodniškega dopusta. Predlog so predstavnice ministrstva dodatno nadgradile s širšim premislekom o možnostih uveljavitve dodatnih mehanizmov za postopno vključevanje v ustvarjalni proces v primeru materinstva.

Na prvi seji smo spregovorili še o nujnosti ureditve socialnega položaja ustvarjalcev pred upokojitvijo. Tanja Petrič je v tem oziru predlagala, da se delovna skupina seznani z vsemi materiali, ki jih je pripravila dialoška skupina v predhodni sestavi. Strokovna vodja Asociacije pa je poudarila, da ob celostnem premisleku, kako okrepiti in premisliti položaj ustvarjalcev pred upokojitvijo, kot nujni del nalog delovne skupine vidi krepitev položaja samostojnih novinarjev ter temeljni premislek o spodbudah za mlade, ki se vključujejo na trg dela na področju kulture in umetnosti.

Skupina se je na koncu seje osredinila še okrog prihodnjega dela. Predlog podpredsednice Asociacije, ki se je v razpravi zavzela za transparentnost delovanja delovne skupine, predlagala javno objavo zapisnikov delovne skupine ter objavo kontakta, kamor zainteresirani lahko pošiljajo predloge za točke, ki naj jih delovna skupina obravnava, je skupina soglasno potrdila, kot tudi zavezo za aktivno vključevanje delavcev v kulturi na vseh točkah prenove nanje vezanih ureditve in ukrepov.

Deli