EAIPA skladna: krepitev socialne varnosti kulturnih delavcev prioriteta

V sklopu spletnih dogodkov FAIRNESS IN FOCUS, ki potekajo v organizaciji Evropskega združenja neodvisnih uprizoritvenih umetnosti (EAIPA), je v četrtek, 19. januarja 2023, potekal drugi posvet, osredotočen na različne sisteme socialnega zavarovanja za kulturne delavce in delavke na polju neodvisne kulture.

Tokratnega posveta, namenjenega umetnikom in kulturnim delavcem, ki delujejo v polju neodvisnih uprizoritvenih umetnosti po vsej Evropi, lokalnim in nacionalnim odločevalcem, članicam mreže, medijem in zainteresirani javnosti sta se v imenu Asociacije udeležila strokovni sodelavec društva Miha Satler ter predsednica Inga Remeta, ki je tudi podpredsednica upravnega odbora mreže EAIPA.

V sklopu dobro obiskanega spletnega dogodka so bili v izhodišču predstavljeni različni modeli nacionalnih sistemov, ki v celoti ali delno krijejo stroške obveznega socialnega zavarovanja kulturnih delavcev in delavk, katerih dohodki nastajajo skozi delo v različnih zvrsteh umetnosti. Predstavitve na dogodku so se osredotočale na dva različna avstrijska modela (KSVF – Künstlersozialversicherungsfond ter IG Network), nemški model (KSK – Künstlersozialkasse) ter na slovenski model (Samozaposleni v kulturi, ki imajo pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna).

V razpravi so se govorci razgovorili o razlikah, prednostih ter slabostih različnih modelov, kot jih občutijo ustvarjalci. Posvet je tako ponudil bogat vpogled v partikularnosti različnih sistemov socialnega varstva in izpostavil razlike med državami in sistemi, ki so na voljo v geografskem področju centralne Evrope. Navkljub splošni pestrosti možnosti dostopanja do socialnega varstva, pa so udeleženci in udeleženke lahko tudi spoznali, da odstopanja po državah vendarle tudi niso tako velika.

Govorci so bili hkrati skladni: sisteme je potrebno okrepiti in zastaviti na način, da niso le socialni korektiv za ustvarjalce, temveč za ustvarjalce predstavljajo kvalitetno in trdno osnovo za razvoj ustvarjalne kariere, brez strahu, da bi se jim zaradi izgube ali kratenja pravic tla pod nogami v celoti zamajale.

V društvu reformo področja statusa samozaposlenega v kulturi ter pravice do plačila prispevkov za socialno varstvo iz proračuna Republike Slovenije že dolgo zagovarjamo kot nujno ter smo pristojnemu resorju predlagali številne načine, skozi katere lahko država karierni razvoj ustvarjalcev spodbudi in ne zamejuje. Pri tem se je potrebno zavedati izrazito prekarnega položaja, v katerem delujejo ustvarjalci ter hkrati minimalne socialne zaščite, ki jo danes pomeni status s pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz proračuna RS. Evropske kolege smo tako opozorili, da si še bomo še naprej prizadevali za krepitev položaja ustvarjalk in ustvarjalcev v Sloveniji, tudi skozi prizadevanja za dvig dnevnih nadomestil za čas bolniške odsotnosti, nadomestil za čas porodniškega dopusta, višine pokojnine, ter celovito ureditev področja.

Naslednji posvet v sklopu FAIRNESS IN FOCUS bo 9. marca 2023, na njem pa se bomo osredotočili na Priporočila za minimalne honorarje in pravično plačilo. Vabljeni k udeležbo, na katero pa se morate predhodno prijaviti na tej povezavi.

Deli