Inovativni modeli upravljanja: brez neodvisne kulture ne bo šlo

Foto: Kooperativa@Poletna šola na Ohridu

Poletna šola ‘Liquid Frameworks, Solid Institutions – building participation from the bottom up.’, ki je v okviru projekta REG.Lab potekala v soorganizaciji regionalne platforme za kulturo Kooperativa, Operacije Grad in Zveze Jadro, je med 19. in 23. septembrom na Ohridu v okviru bogatega programa zagrizla v temo inovativnih modelov upravljanja in emancipatorne institucionalne preobrazbe. V imenu društva Asociacija se je šole udeležila predsednica Inga Remeta, ki je v okviru programa šole delila izkušnje iz področja zagovorništva participativnega upravljanja.

Program šole je udeležencem ponudil raznovrstne delavnice, predavanja, predstavitve, plenarna zasedanja, razprave, bralne skupine in delovne skupine, ki so se osredotočale na predstavitve in premišljevanje različnih možnostmi krepitve zmogljivosti organizacij civilne družbe v jugovzhodni Evropi v okviru procesov razvijanja in zagovarništva inovativnih modelov civilno-javnega partnerstva, participativnega upravljanja, aktivnega državljanstva in emancipatorne institucionalne preobrazbe.

Šole, ki so se jo udeležili udeleženci in udeleženke iz jugovzhodne Evrope in zahodnega Balkana, natančneje Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Grčije, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije, Romunije, Srbije in Slovenije, je preko tedna nagovorilo več kot dvajset lokalnih, regionalnih in mednarodnih strokovnjakov in predavateljev.

Društvo Asociacija je s predsednico Ingo Remeta 21. septembra 2022 sodelovalo na panelu o zagovorništvu na področju participativnega upravljanja v kulturi, v razgovoru pa so se ji pridružile šeKatarina Pavić, kulturna delavka in aktivistka, Marie Le Sourd, predstavnica mednarodne organizacije On the move in Mirela Travar, predsednica organizacije Operacija Grad. Razprava se je osredotočila na nevidni, a hkrati kompleksni kontekst, v katerem delujejo kulturni delavci in delavke ter na dileme, kako skozi zagovorništvo na tako občutljivem področju zagotoviti, da ne izpuščamo pomembnih delov sestavljanke, medtem ko si prizadevamo za spremembe in s tem ne prispevamo k poslabšanju že tako hudih razmer, v katerih živijo mnogi v družbi, vključno z umetniki in kulturnimi delavci.

Predpostavke participatornega sodelovanja in gradnje skupnih sistemov, procesov, v katerih smo neodvisne organizacije in akterji na področju vsekakor ključni partnerji z bogatim strokovnim znanjem iz področjih delovanja, se v današnjem času močno naslanjajo tudi na modele mobilnosti in geografske dostopnosti. Na dejstva, da akterji na področju nimamo enakih možnostih potovanj, udeležb ali prisotnosti v mednarodnem kontekstu ter kako pomemben je tudi ta dejavnik pri strokovnem in natančnem motrenju in snovanju kulturnih politik.

Poletna šola na Ohridu je bila del projekta “Regional Lab: LAB”, ki ga koordinira platforma Kooperativa in združuje mreže in kulturne centre iz šestih držav nekdanje jugoslovanske regije. Partner projekta je tudi Društvo Asociacija. 

Projekt REG.LAB sofinancira Evropska unija v okviru javnega razpisa Kultura za projekte sodelovanja s fokusom na Zahodni Balkan (EACEA 39/2019), ki je financiran iz Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II).

Deli