Skupščina Kooperative letos potekala v Mostarju

Foto: Miha Satler

V začetku meseca junija je potekala letna skupščina regionalne platforme Kooperativa, ki je namenjena povezovanju nevladnih kulturnih organizacij na področju Jugovzhodne Evrope. Skupščine, ki je tokrat potekala v mladinskem kulturnem centru Abrašević v Mostarju, se je udeležilo več predstavnikov in predstavnic članic platforme, med drugimi tudi predstavnik Asociacije, strokovni sodelavec Miha Satler.

Na hibridni skupščini so predstavniki upravnega odbora Kooperative predstavili letna finančna poročila in vsebinska poročila ter predstavili tudi načrte platforme za prihajajoče leto, ki jih je skupščina soglasno potrdila. 

Že prvo dopoldne skupščine so potekale volitve za imenovanje na prosto mesto enega člana v upravnem odboru; funkcijo je predhodno opravljala Mistral Majer. Soglasno je bil podprt Peter Cerovšek, direktor SCCA, Zavoda za sodobno umetnost – Ljubljana, ki smo ga ob SCCA nominirali tudi v Društvu Asociacija. 

Letos je bila skupščina namenjena predvsem restrukturiranju statuta in operativnih procesov delovanja platforme. Delovna skupina, ki je pretekle mesece oblikovala spremembe, je prisotnim na skupščini spremembe tudi predstavila.

Platforma Kooperativa si že dlje časa prizadeva odpreti dodatne prostore, ki bi bili locirani izven trenutnega sedeža organizacije v Zagrebu. Na skupščini smo skupaj oblikovali način in delovanje nove pisarne v Skopju, ki smo jo prepoznali kot pomemben korak za nadaljnji razvoj, krepitev vezi med organizacijami in okrepljeno izvajanje programa celotne platforme ter ob koncu z glasovanjem odprte pisarne tudi podprli. Za krepitev mednarodnih vezi med organizacijami v kulturi smo na predlog upravnega odbora tudi sprejeli vstop Kooperative v članstvo mednarodne mreže On the Move.

Članstvo v Kooperativi iz leta v leto raste in tudi na tokratni skupščini sta se mreži pridružili dve novi organizaciji, kar pomeni, da članstvo Kooperative zdaj sestavlja štirideset organizacij, ki delujejo na kulturnem področju Jugovzhodne Evrope. 

Tokrat je bila letna skupščina še posebej pomembna, saj je bila predstavljena prva publikacija v založništvu Kooperative, priročnik “Kako graditi mreže in zakaj”, ki so jo sodelavci Kooperative iz celotne regije pripravili pod vodstvom urednice Tjaše Pureber. Ker pa smo redko zbrani člani v takšnem številu na istem mestu smo izkoristili ta čas tudi za predstavitev nekaterih drugih publikacij, ki so pomembne za izmenjavo znanja in izkušenj s področja kulture v celotni regiji.

Deli