Asociacija na Danskem o praksah zdravljenja s kulturo

Foto: NielsAgge@OldTownMuseumAarus

Društvo Asociacija se je kot partnerica v evropskem projektu CultureForHealth med 16. in 18. marcem 2022 v Aarhusu na Danskem udeležila okrogle mize in študijskega obiska na temo kulture kot načina upravljanja in zdravljenja bolezni. Kot predstavnici Asociacije sta se dogodka udeležili vodja strokovne pisarne društva Polona Torkar in članica upravnega odbora Urška Jež.

V okviru bogatega programa študijskega obiska, v okviru katerega smo se seznanili s številnimi raziskavami, pilotnimi projekti in redno dejavnostjo, ki jih za ugotavljanje ali pa uresničevanja učinkov delovanja kulture na zdravje izvajajo na Danskem, smo udeleženci z odločevalci iz vseh ravni – od evropske do danske lokalne, od politike do zdravstva – odprli različne teme ter pričeli s pripravo priporočil za oblikovanje politik na evropski ravni.

V zgodovine polnem in hkrati modernem danskem mestu Aarhus so nas gostili predstavniki Centralne danske regije, s pomočjo katerih smo v treh dneh spoznali številne iniciative, ki potekajo na presečišču kulture in zdravja. Seznanili smo se z vrsto umetniških in kulturnih praks, ki jih za izboljšanje zdravja izvajajo v osrednji regionalni bolnišnici, spoznali iniciativo Kultura na recept ter vstopili v magični svet ter tudi v praksi dobili uvid s pionirsko iniciativo, ki v središče jemlje bolnike z demenco in so ga v eni od bolj prepoznavnih arhuških turističnih znamenitosti, muzeju na prostem Staro mesto, s strokovnjaki iz področja kulture in zdravja razvijali več let. Ob vsem tem pa smo so sodelovali tudi v številnih in razsvetljujočih debatah o prihodnosti zdravja in kulture v Evropi z odločevalci, raziskovalci in izvajalci iz držav preko celega kontinenta.

Program študijskega obiska se je 16. marca pričel v Arhuškem umetnostnem muzeju ARoS s predstavitvami stanja na trenutno raziskovanje, ki poteka v okviru projekta CultureFor Health, odprli pa smo tudi uvodno razpravo na temo priporočil za oblikovanje politik na evropski ravni. Sledilo je mreženje med raziskovalci, izvajalci in odločevalci v samonikli urbani vasi, poimenovani Inštitut za (X), v okviru katerega nas je nagovorila tudi Hanne Roed, podpredsednica Regionalnega odbora danske centralne regije Jutland, ki je predstavili različne programe, ki jih v regiji podpirajo na presečišču kulture in zdravja.

17. marca smo v okviru študijskega obiska obiskali Univerzitetno bolnišnico Aarhus, eno večjih danskih zdravstvenih institucij ter se po uvodnem nagovoru direktorja bolnišnice seznanili z več praksami upravljanja in izvajanja zdravljenja s pomočjo kulture v njihovi bolnišnici, med katerimi je bilo več primerov zdravljenja z glasbo, ko jo vključujejo v programe enot intenzivne nege in s katerimi učinkujejo na vitalne znake in počutje bolnikov na dializnih aparatih, spoznali pa smo tudi terapevtske učinke, ki jih imajo organizirane bralne skupine na bodoče matere in starše.

Sledila je okrogla miza, na kateri je vrsta raziskovalcev in strokovnjakov na temo oblikovanja politik, tudi dva evropska poslanca, predstavila svoje izsledke in dobre prakse na temo upravljanja zdravja in zdravljenja s kulture, nato pa smo se z njimi in udeležili delavnic na temo oblikovanja različnih vidikov oblikovanja odločevalskih politik s ciljem definirati in nasloviti manjkajoče točke politik v polju zdravstva in kulture, še posebej, ko gre za politike učinkovanja kulture na zdravje. Primere različnih praks, ovir na poti do njihove realizacije in perspektive odločevalcev na danski mestni ravni smo spoznavali tudi na večer in bili navdušeni, kako pomembna polje za Dansko na vseh ravneh je povezovanje zdravja in kulture.

Srečanje smo naslednjega dne zaključili v muzeju Staro mesto, kjer nas je programsko in upravljalsko vodstvo dodobra seznanilo s procesom osnovanja posebne zgradbe, namenjene za vključevanje in zdravljenje bolnikov z demenco, ki je danes svetovno prepoznavna in na bolnike presenetljivo pozitivno učinkuje. Muzej skozi stavbe prikazuje tipično življenje na Danskem skozi čas, program samo za bolnike z demenco pa izvajajo v zgradbi, ki prikazuje življenje iz okoli 1940-1950, ko je večina danes obolelih z demenco izkušala mladost ali so bili v fazi osnovanja družine. Kustosa muzeja sta nas seznanila s presenetljivimi učinki, ki jih ima obisk zgradbe na lahko tudi že povsem negibne bolnike, ki spregovorijo, delijo zgodbe iz svoje mladosti in prostor radi večkrat obiščejo, načine, kako take sobe spominov integrirati v instituciji in razširiti tudi po Evropi, pa intenzivno raziskujejo.

Študijski obisk smo sklenili s srečanjem partnerjev, na katerem smo ocenili in definirali najboljše prakse za prihajajoča srečanja. Naslednji študijski obisk se bo sredi maja odvil v Bologni in se osredotočal na umetnost v kontekstu zdravstvene preventive in promocije.

Deli