Asociacija v Ljubljani gostila srečanje REG.Lab

V Ljubljani so se med 23. in 26. marcem 2022 mudili predstavniki partnerskih organizacij, ki si v okviru evropskega projekta REG.Lab prizadevajo nove kulturne prostore in mreže na področju Zahodnega Balkana vzpostaviti kot gonilce inovativnih in trajnostno zasnovanih praks za regionalno sodelovanje od spodaj navzgor.

V sklopu tri dni trajajočega programa partnerskega srečanja, ki je vključeval načrtovanje bodočih aktivnosti konzorcija, predstavitve in mreženje s predstavniki domače neodvisne kulture ter srečanje članov upravnega odbora regionalne mreže za kulturo Kooperativa, smo v DobriVagi v soorganizaciji Kooperative, Kina Šiška in izpeljali tudi panelno diskusijo, na kateri smo z načelnico oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana Matejo Demšič, dolgoletno sodelavko in nekdanjo predsednico društva Asociacija Jadranko Plut, Vullnetom Sanajo, direktorjem kosovske organizacije Anibar in Mirelo Travar, predsednico Operacije Grad iz Zagreba, razpravljali o položaju neodvisne kulture v regiji Zahodnega Balkana.

Razpravljalci so se na dogodku osredotočili na neustrezen, pogosto zaničevalen odnos odločevalcev do neodvisne kulturne produkcije, ki je v kulturnem prostoru pomemben in ključen gradnik in gonilnik kvalitetnega razvoja kulture. Neustrezen odnos odločevalcev, kot so izpostavili gosti, se vse prevečkrat odrazi v neustreznih pogojih za delo, s katerimi se soočajo ustvarjalci in organizacije, oteženem dostopu do financiranja, pa tudi do nujno potrebne infrastrukture

Mateja Demšič, načelnica oddelka za kulturo MOL, je poudarila, da si na ravni Mestne občine Ljubljana že vrsto let uspešno prizadevajo za kvalitetno sodelovanje z nevladnimi organizacijami v kulturi, za katero je nujen predpogoj tudi ustrezen dialog. V okviru izvajanja svojih programov je MOL za nevladno kulturo predvidel številne spodbude in mehanizme, zavedanje pa, da je pod trenutno oblastjo prav ta segment kulture neustrezno naslovljen ter ministrstvo premalo skrbi za njegov razvoj, tudi na ravni mestne oblasti obstaja.

Da je Ministrstvo za kulturo pod vodstvom ministra Vaska Simonitija degradiralo položaj nevladne kulture ter še poslabšalo stanje, ko gre za dostop do ustrezne infrastrukture, namenjene področju, je tudi z izpostavitvijo problematike, vezane na izselitve nevladnikov iz prostorov na Metelkovi 6, potrdila Jadranka Plut ter dodala, da gre za edino državno infrastrukturo, ki je namenjena sektorju. Po dolgoletnih izkušnjah dela na področju kulture, je dodala, prepoznava dogajanje in pogoj pogoje delovanja kot skrb vzbujajoče za nadaljnji razvoj nevladne kulture.

Konkretne slučaje, ki potrjujejo, da se odnos oblasti do nevladne kulture le v maločem razlikuje, ko govorimo o različnih državah v regiji, sta v razpravi izpostavila tudi Vullnet Sanaja, direktor kosovske organizacije Anibar in Mirela Travar, predsednica Operacije Grad iz Zagreba. Obe organizaciji sta se v preteklosti soočali s podobnimi problematikami, še posebej, ko gre za snovanje ustreznih pogojev za razvoj ter splošni posluh oblasti za potrebe in pogoje delovanja nevladne kulture.

Deli