Bodo stranke naposled spoštovale zakon?

Konzorcij vsebinskih mrež, katerega del je tudi Društvo Asociacija in združuje 12 vsebinskih mrež, podpornih struktur nevladnih organizacij, ki delujejo predvsem na področju informiranja, zagovorništva ter krepitvi nevladnega sektorja v Sloveniji, je pred državnozborskimi volitvami 2022 na 27 političnih strank naslovil vprašanje o ukrepih, s katerimi nameravajo uresničevati spoštovanje 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Slednji opredeljuje naloge Ministrstva za javno upravo kot pristojnega za delovanje nevladnih organizacij ter naloge resornih ministrstev. Ministrstvu za kulturo tako med drugimi, za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij v polju kulture bistvenimi odgovornostmi nalaga tudi financiranje projektov in programov vsebinskih mrež kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij.

V pismu smo organizacije, združene v Konzorciju vsebinskih mrež, izpostavile, zakaj so vsebinske mreže nevladnih organizacij tako pomembne ter posebej opozorile na vlogo vsebinskih mrež, ko gre za uveljavljanje in zagotavljanje civilnega dialoga, spodbujanje participativne demokracije ter krepitev usposobljenosti, razvoja, vloge in prepoznavnosti nevladnih organizacij, za katere vsebinske mreže zagotavljajo nujno potrebno podporno okolje.

Mreže, katerih ključno področje dela vselej predstavlja zagovorništvo, izvajajo sprotno spremljanje področne, čezsektorske in razvojne politike v Sloveniji ter spoštovanje mednarodnih zavez. Opozarjajo na nepravilnosti pri sprejemanju in izvajanju ukrepov, zakonodaje in strateških dokumentov, predvsem pa delujejo kot strokovni partnerji državi pri zaščiti javnega interesa.

V pismu smo opozorili tudi na izsledke evalvacije JR Ministrstva za javno upravo za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019, ki ugotavlja, da je za vsebinske mreže potrebno zagotoviti sistemsko financiranje, ki omogoča kontinuirano in sistematično izvajanje podpornih aktivnosti za razvoj sektorja ter izpostavili, da med posameznimi ministrstvi še vedno obstajajo velike razlike med intenziteto in kakovostjo sodelovanja z NVO.

Dopis, ki smo ga poslali strankam, lahko v celoti preberete na tej povezavi.

Deli