Asociacija v projektu CultureForHealth

TAM-TAMova ulična galerija @ foto:Simon Podgoršek

Asociacija kot del konzorcija partnerskih organizacij, ki ga koordinira Culture Action Europe, v decembru začenja z izvajanjem projekta CultureForHealth. Program, ki si tudi v skladu z siceršnjim delovanjem društva prizadeva raziskovati in predstaviti raznovrstne družbene učinke kulture, tudi na zdravje, je podprla Evropska komisija.

Zavedanje Evropske unije, da kulturne dejavnosti igrajo pomembno vlogo, ko gre za varovanje duševnega zdravja in dobro počutje tako posameznika kot skupnosti, izrazito narašča. Sočasno naraščajo tudi ambicije skozi politike usmerjeno izkoriščati pozitivne učinke, ki jih imajo pristopi kulture na dobro počutje. Oblikovanje vzdržnih intervencij na ravni politik, ki bi zanesljivo uvedle spremembe pristopa na praktični ravni, pa ni trivialna naloga. Zato je Evropska komisija ponudila 500.000 evrov večjemu evropskemu partnerstvu, da bi izvedli študijo ter v Evropi razvili področje. Partnerstvo, ki je razpis dobilo, je sestavljeno iz večjih evropskih kulturnih mrež, organizacij in regije: Culture Action Europe, ki je projektni vodja, Trans Europe Halles in The Northern Dimension Partnership for Culture, danska Centralna regija Jutland, Centrul Cultural Clujean iz Romunije in Društvo Asociacija.

V okviru projekta CultureForHealth bo partnerstvo med decembrom 2021 in majem 2023 raziskovalo polje v okviru petih segmentih aktivnosti. Izboljšalo bo izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks v Evropski Uniji, ko gre za vlogo kulture pri zagotavljanju dobrega počutja in zdravja, identificiralo najpomembnejše obstoječe prakse, izboljšalo priložnosti za akterje, ki delujejo v polju, izvedlo najmanj pet manjših pilotnih projektov ter pripravilo priporočila za oblikovanje politik. Rezultati projekta ter druge novice bodo objavljeni na spletni strani, ki bo vzpostavljena in javno objavljena v januarju 2022.

V projekt bo skozi svetovalni odbor vključena vrsta strokovnjakov, ki se posvečajo kulturi, zdravju in dobremu počutju, med njimi tudi taki, ki so prispevali k mednarodnemu poročilu z naslovom What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review, objavljenem v letu 2019. V svetovalnem odboru bodo vključeni strokovnjaki in raziskovalci iz Švedske, Norveške, Velike Britanije, Belgije, Litve in Romunije.

O aktivnostih projekta in vlogi Asociacije vas bomo redno obveščali.

Deli