POZIV VLADI: Spremenite ukrepe za kulturo

Vlada je v začetku novembra sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki ureja tudi pogoje izvajanja kulturnih prireditev. Odlok je bil ponovno sprejet z zelo majhnim obdobjem možnosti prilagajanja na nove razmere, poleg tega pa področje kulture ne ureja na smiseln način.

Ker odlok že povzroča težave, smo Vlado in Ministrstvo za kulturo pozvali, da odlok čim prej novelirajo na način, da ukrepi na področju kulture ne bodo veljali.

Ključna težava novega odloka je poleg prehitrega uveljavljanja tudi skopost, s katero se odlok loteva raznolikega področja kulture. Odlok za kulturo vključuje zares samo dve določili, in sicer je eno, da se kulturne prireditve ne smejo izvajati na prostem in drugo, da se lahko kulturne prireditve izvajajo samo v prostorih, kjer imajo fiksne sedeže. Prepoved izvajanja kulturnih prireditev na prostem je problematična sama po sebi, saj je do sedaj veljalo ravno obratno in so za bolj varne veljale ravno prireditve na prostem, kar so zagovarjali tudi številni epidemiologi. Takšne prireditve bi, četudi v potencialno omejenih okvirjih, morale biti dovoljene še naprej. Še bolj problematično pa je določilo, po katerem so dovoljene zgolj kulturne prireditve, ki se odvijajo v notranjih prostorih s fiksnimi sedeži. To za nekatera okolja in tipe kulturnih prireditev nima nobenega smisla, saj med drugim na primer odlok zahteva, da se lahko otvoritev razstave zgodi zgolj v prostorih s fiksnimi sedeži. Tudi sicer je določilo nejasno, saj ni nobenih pojasnil, kaj termin fiksni sedež sploh pomeni oziroma kako v prostoru zagotoviti fiksne sedeže.

Ker je odlok glede kulture nesmiseln, smo Vlado in Ministrstvo za kulturo pozvali, da ga čim prej novelirajo in določila na področju kulture prekličejo. Dejstvo je namreč, da so se kulturna prizorišča izkazala kot varna, kar v enem svojih sporočil zapiše tudi Evropska komisija, ki pravi: »Pomembno je, da so poskusni dogodki, organizirani na različnih prizoriščih CCSI po vsej EU, pokazali, da je bilo le malo primerov COVID-19 povezanih s prenosom na kulturnih prireditvah ali v povezavi z njimi.« Vlado smo že v začetku septembra pozvali tudi, da naj v primeru, da bo uvajala omejitve na področju kulture, ob tem zagotoviti tudi ustrezne ukrepe, s katerimi bo odpravljena škoda, ki jih povzročajo omejitve. Septembrski poziv je dostopen na tej povezavi, tokratni dopis pa je dostopen tukaj.

Deli