Razpisne priložnosti (julij 2021)

Foto: Nada Žgank@Emanat

Tokratna Kulturosfera prinaša predvsem številne domače razpisne priložnosti za samozaposlene in nevladne organizacije v kulturi.

Opozarjamo tudi na nekatere inovativne priložnosti v tujini.

Domači razpisi
Center za kreativnost vabi kulturnike in podjetja k iskanju tvornega sodelovanja. Več na spodnji povezavi. Poziv je odprt za daljše obdobje, projekti pa morajo biti zaključeni do julija 2022. Več informacij.

Do 30. julija je odprt razpis za digitalno preobrazbo nevladnih organizacij na Ministrstvo za javno upravo. Gre za pomemben razpis, ki vlaga v digitalizacijo dela tudi na področju kulture. Več informacij.

Do 11. julija je odprt Natečaji Festivala TRESK #12, ki nagrajuje vizualne rešitve v petih kategorijah. Več informacij.

Do 30. septembra je odprt poziv Podjetja Nioma, ki išče sodelovanje z arhitekti, urbanisti in investitorji, ki bi bili pripravljeni v sodelovanju z njimi poiskati nove rabe pametnih inštalacij. Kreativni pogon Center za kreativnost. Več informacij.

CNVOS objavlja javni poziv za hitre projekte, na katerem bodo lahko nevladne organizacije za nujne zagovorniške, pravne in komunikacijske akcije prejele med 4.000 in 6.000 evrov. Več informacij.

Do 12. julija so odprte prijave na razpis iz Programa Active Citizen Fund v Sloveniji. Razpis pokriva temeljna področja:
– Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
– Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
– Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
– Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
– Okolje in podnebne spremembe. Več informacij.

Tuji razpisi
Do oktobra je odprt poziv Evropske komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije. Štirje razpisi pokrivajo sofinanciranje raziskav in inovacij na področju kulturne dediščine ter kulturnih in ustvarjalnih panog. Več informacij.

Do 9. julija je odprt razpis Perform Europe. Njihov cilj je podpirati projekte na področju uprizoritvenih umetnosti, ki se ukvarjajo s trajnostnim gostovanjem po Evropi. Več informacij.

Deli