Mednarodni poziv h krepitvi kulturnega sektorja

Asociacija je članica evropske zagovorniške mreže EAIPA, ki se posveča predvsem izboljšanju pogojev dela za nevladne organizacije in ustvarjalke ter ustvarjalce na področju kulture.

EAIPA je nedavno objavila javno pismo, s katerim naslavlja situacijo, ki jo je epidemija povzročila v neodvisnem sektorju v kulturi. Tudi v Asociaciji smo prepričani, da je potrebno priporočila EAIPE pričeti čim prej implementirati, saj nas le aktivna drža pri krepitvi kulturnega sektorja lahko vodi do kontinuiranega dela, naposled pa morda celo do potencialnega izboljšanja pogojev kulturne produkcije po epidemiji.

Pismo EAIPE, ki ga na dnu pripenjamo v celoti, vsebuje naslednje poudarke:
– Sredstva iz naslova Načrta za okrevanje in razvoj morajo nujno biti namenjena tudi sodobni umetnosti, saj je bil kulturni sektor in še posebej njen neodvisni del z epidemijo močno prizadet.
– V kulturnem sektorju se mora razviti princip pravičnosti, pri čemer je potrebno imeti v mislih najšibkejši del, to je ustvarjalke in ustvarjalce. Kljub odpovedim zavoljo epidemije morajo institucij z ustreznim ravnanjem zagotoviti zadosten denarni tok za preživetje kulturnikov.
– Razviti se morajo novi in dodatni načini subvencioniranja sodobne ustvarjalnosti, javno financiranje za kulturo pa mora biti ali postati dovolj visoko.
– S kulturo se je nujno zoperstaviti potencialnim negativnim posledicam nacionalnega zapiranja zavoljo epidemije, zato da se ohrani duh odprtosti in povezanosti skupnega evropskega prostora. Kultura je eden ključnih spodbujevalcev medkulturnega dialoga.
– Samostojnim ustvarjalcem je potrebno v epidemiji zagotoviti obstoj tudi z ustreznimi javnofinančnimi mehanizmi in podporo, ki bo nadomestila zavoljo razmer nastali finančni izpad.

Izjavo za javnost mednarodne mreže EAIPA lahko v celoti preberete na tej povezavi.

Deli