Pozdravljamo odločitev ministrstva o povišanju bolniške

Ministrstvo za kulturo je z Uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2020, nadomestilo zvišalo na 25 evrov na dan.

V društvu Asociacija ocenjujemo, da je predlog povišanja pozitiven premik v smeri zagotavljanja boljše socialne varnosti samozaposlenih v kulturi. Hkrati smo v odzivu na uredbo spomnili na nujne spremembe, ki se morajo zgoditi v Zakonu o javnem interesu za kulturo (ZUJIK), da bi zares lahko temeljno izboljšali socialno varstvene pogoje in delovne razmer za samozaposlene v kulturi.

Kljub pozitivnemu premiku povišanja dnevnega nadomestila v okviru uredbe, pa je potrebno opozoriti tudi na neustreznost le tega v okviru parametrov, ki si jih je zastavilo samo ministrstvo, tj. prag revščine in minimalna plača. Izpostavili smo, da znesek 25 evrov na delovni dan, v povprečju mesečno znese okoli 525 evrov (odvisno od delovnih dni), kar je  primerljivo glede na minimalno plačo a še vedno pod pragom revščine (662 evrov mesečno). Pozvali smo jih, da bi bilo zatorej primerno dolgoročno stremeti k zagotavljanju vsaj navedenega praga.

Poleg tega je  v ZUJIK zapisanih še precej drugih omejitev, ki v veliki meri hromijo skrb za zdravje samozaposlenih v kulturi, zato smo ministrstvo ponovno spomnili na nujnost čimprejšnje spremembe samega zakona.

Povišanje dnevnega nadomestila z uredbo tako pozdravljamo, predvsem pa si želimo, da bi se tako zastavljen pozitiven trend izboljšav na področju socialne varnosti in zdravja za samozaposlene nadaljeval tudi še naprej v letu 2020. V odzivu smo zato ministrstvo spomnili tudi na zaveze iz koalicijske pogodbe in jih pozvali na sestanek v začetku leta 2020.

Naš celoten odziv je dostopen na tej povezavi.

Deli