Odziv na razpis za delovne štipendije in razpis RTV

Ministrstvo za kulturo RS je 13. decembra 2019 objavilo Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki je zadnjih nekaj let razpisan kot neposredna podpora umetnikom in ustvarjalcem, zaradi česar je še toliko bolj pomembno, kako je razpis oblikovan.

Ministrstvo za kulturo smo tudi letos opozorili na občutno prenizko vsoto sredstev za posamezno odobreno štipendijo, premajhno predvideno število podeljenih štipendij, na problematiko starostne neuravnoteženosti in druge pomanjkljivosti. V odzivu smo izpostavili tudi neustrezen termin objave, saj je večji del časa za prijave odpadel v čas praznikov ter dopustov in pozvali ministrstvo, da podaljša rok za prijave, hkrati pa, da naj v bodoče razpis objavi vsaj do sredine novembra. Pozdravljamo odločitev ministrstva, da je prisluhnilo navedenemu argumentu in je podaljšalo rok za prijave na razpis.

Podobno kot v preteklih letih smo se tudi letos v društvu Asociacija v svojem odzivu osredotočili na neskladje med besedilom razpisa, ki opredeljuje namen in finančnimi sredstvi zanj. Namen delovnih štipendij naj bi bil ohranjanje in spodbujanje samozaposlovanja na področju kulture, zagotavljanje spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo, povečanje števila projektov, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc ter večji mobilnosti in razvoju samozaposlenih v kulturi. Ministrstvo smo opozorili na neskladje med predvidenim namenom štipendij in financami za izvajanje tega namena, ki preprosto niso dovolj visoke, da bi načrtovano bilo tudi realno podprto. Posamezniki in posameznice, ki se prijavljajo na razpis so upravičeno do zgolj 3000 evrov, pod pogojem, da v zadnjih štirih letih niso prejeli teh ali podobnih finančnih spodbud, kar pride na leto manj kot tisoč evrov. Podeljenih bo zgolj 53 štipendij, kar je številka, ki že več let ostaja enaka in ne predstavlja napredka, ki ga sicer predvideva tudi koalicijska pogodba.

Poleg tega je dodaten pogoj starost prijaviteljev do 35 let, kar izključuje vse ostale starostne skupine samozaposlenih v kulturi, za katere take ali podobne spodbude ne obstajajo. Ministrstvo smo opozorili, da z nadaljevanjem tovrstne politike krši koalicijski sporazum, ki ne le predvideva podvojitev sredstev za samozaposlene v kulturi, ampak tudi uvedbo karierne dinamike in druge ukrepe, ki naslavljajo tudi starejše generacije.

Odziv, ki smo ga poslali na ministrstvo, lahko v celoti preberete na tej povezavi.

Prav tako smo zaradi terminske neprimernosti, k spremembi roka za prijavo na Javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2019, pozvali RTV Slovenija.

Celoten odziv je dostopen na tej povezavi.

Deli