Javno pismo: Bo vlada prelomila lastne obljube?

Vlada je na 44. redni seji sprejela predlog proračuna za leti 2020 in 2021 iz katerih izhaja, da bo kultura v prihajajočem letu prejela nekoliko več sredstev, čez dve leti pa lahko kulturniki pričakujemo ponovno večje znižanje javnega financiranja.

Tudi tokrat smo se kulturniki povezali in oblikovali skupno javno pismo, v katerem Vlado pozivamo, da izpolni lastne obljube, saj ima v koalicijskem sporazumu jasno zapisano, da bo do leta 2020 podvojila sredstva za NVO in samozaposlene v kulturi in uvedla številne zapisane ukrepe, kar pa z minimalnim predvidenim povišanjem vsekakor ne bo možno.

Javno pismo kulturnikov v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Ljubljana, 30. september 2019

Javno pismo Vladi Republike Slovenije

Spoštovani predsednik Vlade RS Marjan Šarec,

pogajanja o razrezu proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter višina sredstev, ki jih bo prejelo Ministrstvo za kulturo, potrjujejo, da politične stranke koalicije in vi kot predsednik Vlade RS očitno ne nameravate uresničiti zavez iz lastne koalicijske pogodbe, ki se nanašajo na izboljšanje položaja nevladnih organizacij, samozaposlenih in drugih posameznikov v kulturi. Ustvarjalnost bo očitno vztrajala na obrobju in zaradi višine sredstev ji še kar ne bo uspelo prilesti na raven pred zadnjo gospodarsko krizo, čeprav je recesija že lep čas mimo, po napovedih pa nas dohiteva že nova.

Kulturniki smo pred parlamentarnimi volitvami maja 2018 s kampanjo Čas je za kulturo in umetnost politične stranke ter bodoče politike družno opozorili na nezavidljiv položaj področja kulture in izpostavili nujnost reform v mandatu te koalicije in Vlade RS. Z rebalansom proračuna za leto 2019 je kazalo, da smo na pravi poti in da lahko za leto 2020 pričakujemo realizacijo ostalih koalicijskih zavez s področja kulture, žal pa jeseni 2019 ugotavljamo, da so se razmere z odpravo varčevalnih ukrepov v celotnem javnem sektorju na področju kulture delno izboljšale le v javnih zavodih, kar pa je prej posledica zakonodajnih obveznosti kot pa premišljene, resne in celostne strategije ter vizije razvoja področja kulture.

Kot je možno razbrati iz zadnjega predloga proračuna, ki ga je vlada sprejela konec septembra 2019, se bo proračun za kulturo leta 2020 sicer povišal za tri milijone evrov in pol, toda že leta 2021 se bo ta tudi ponovno občutno zmanjšal. Kljub povsem nedvoumnim zavezam iz koalicijske pogodbe o podvojitvi sredstev za nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi do leta 2020 je iz predlaganih razrezov proračunov za leti 2020 in 2021 jasno razvidno, da do te podvojitve tako kot tudi do samostojne proračunske postavke za NVO in samozaposlene v kulturi ne bo prišlo.

Ob tem se poraja vprašanje, kako bo vlada zagotovila nabor nujnih ukrepov iz koalicijske pogodbe, ki so predvideni za področje nevladne kulture. Govorimo o karierni dinamiki, saj samozaposleni v kulturi trenutno prejemajo minimalne prispevke, govorimo o okrepitvi štipendijske politike (štipendije so sramotno nizke, hkrati pa jih tudi ni prav veliko, nekatere so povrh vsega še starostno omejene), govorimo o debirokratizaciji in reformi razpisnih mehanizmov (Ministrstvo za kulturo je v zadnjem letu izgubilo že več tožb), ob čemer je jasno viden trend dolgoletnega upadanja sredstev za NVO v kulturi, govorimo o bolniških nadomestilih za samozaposlene, pa o izjemnih pokojninah, ki se jih kulturnikom ne podeljuje že deset let (športniki imajo mehanizem vmes ponovno vzpostavljen) in še in še bi lahko naštevali ukrepe, tudi iz same koalicijske pogodbe.

Potem ko smo ministra Pozniča v različnih javnih nastopih poslušali, kako optimistično razlaga, da bo leto 2020 za kulturo leto preboja, pa ima preostanek koalicije in očitno tudi vi kot predsednik vlade na kulturo bistveno drugačne poglede. Od skupnega zvišanja proračuna za 200 milijonov bo kultura prejela zgolj zanemarljivi delež v višini treh milijonov in pol.

Zato organizacije in posamezniki s področja kulture pozivamo vas, premier Marjan Šarec, in koalicijo kot celoto, da prevzamete odgovornost za zapisano v lastnem koalicijskem sporazumu in da se nemudoma zavzamete za ukrepe, s katerimi se bo končno dosegel pozitivni razvojni premik tudi za nevladno kulturo ter samostojne ustvarjalke in ustvarjalce, zato da ne bomo čez nekaj let govorili zgolj še o vojaških nakupih, obveščevalnih službah in odmevnih sodbah, pač pa bomo kot družba raje rasli skozi kulturo in umetnost. In če je izpolnjevanje danih zavez eden od temeljev funkcioniranja pravne države, v kateri živimo, potem je najmanj, kar pričakujemo, da bo tudi vaša Vlada držala svoje obljube in besedo.

Lep pozdrav,

Krovne organizacije v kulturi (po abecednem vrstnem redu):

• Asociacija, društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, predsednica Inga Remeta
• Center urbane kulture Kino Šiška, direktor Simon Kardum
• Društvo arhitektov Ljubljane, predsednik Jurij Kobe
• Društvo Filmski producenti Slovenije, predsednik Danijel Hočevar
• Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije
• Društvo gledaliških režiserjev, predsednik Jernej Lorenci.
• Društvo likovnih kritikov – Slovenska sekcija AICA, predsednik dr. Tomislav Vignjević
• Društvo napovedovalcev Slovenije
• Društvo oblikovalcev Slovenije
• Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije, predsednica Barbara Rovan
• Društvo slovenskega animiranega filma, predsednik Matija Šturm
• Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev DSI, predsednik Sebastian Cavazza
• Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev, predsednica Polona Mertelj
• Društvo slovenskih književnih prevajalcev, predsednica Đurđa Strsoglavec
• Društvo slovenskih literarnih kritikov, predsednica dr. Gaja Kos
• Društvo slovenskih režiserjev, predsednica Urša Menart
• Društvo slovenskih skladateljev, predsednik Nenad Firšt
• Društvo slovenskih založnikov, predsednica Nataša Detič
• Društvo za sodobni ples Slovenije
• FORUM LJUBLJANA Zavod za umetniško in kulturno produkcijo Ljubljana
• Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, predsednik Borut Brezar
• Kolegij direktorjev slovenskih gledališč, predsednik Uroš Korenčan
• Odprta zbornica za sodobno umetnost
• Skupnost muzejev Slovenije, predsednica predsedstva dr. Aleksandra Berberih-Slana
• Slovenski center PEN, predsednica Ifigenija Simonović
• Slovensko muzikološko društvo, predsednica dr. Katarina Bogunović Hočevar
• Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo
• SVIZ Slovenije, glavni tajnik Branimir Štrukelj
• UNIMA Slovenija – Društvo slovenskih lutkovnih umetnikov in prijateljev lutk, predsednica Martina Maurič Lazar
• Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev
• Zveza Glasbene mladine Slovenije, predsednica Pavla Jarc
• Zveza kulturnih društev Slovenije, v.d. predsednik Jože Osterman
• Zveza slovenskih godb, predsednik Boris Selko

Deli