Konzorcij spremlja zagotavljanje podpornih struktur

Po tem ko je maja konzorcij vsebinskih mrež izvedel odmeven dogodek na temo nadaljnjega financiranja vsebinskih mrež, smo v mesecih za tem nadaljevali z različnimi aktivnostmi.

Dogovor in zaključek majskega posveta je sicer bil dokument, ki je bil poslan na vsa resorna ministrstva. Slednja smo seznanili s stališči konzorcija glede financiranja vsebinskih mrež, prav tako smo jih podrobneje seznanili z zakonskimi obveznostmi. V konzorciju smo tudi opozorili, da odsotnost predvidevanja financiranja vsebinskih mrež po resorjih znotraj predloga bodočega proračuna pomeni, da mreže ne bodo financirane potencialno vse do leta 2021 ali še naprej, kar bi pomenilo veliko nazadovanje na ravni zagotavljanje celostne podpore nevladnim organizacijam.

V času od poslanih dopisov smo prejeli odgovore zgolj iz sedmih ministrstev in sicer iz Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Problematiko zelo dobro razumejo na Ministrstvu za javno upravo, kjer so se zavezali, da bodo vsebinsko mrežo iz svojega področja financirali še naprej. Poleg tega so razumevanje zakonskih določil ZNOrg pokazali tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer so zapisali, da predvidevajo, da bodo še v letu 2019 objavili razpis za sofinanciranje dveh vsebinskih mrež od leta 2020 naprej.

Nekatere od ministrstev pripoznavajo dejstvo, da z vsebinskimi mrežami nimajo veliko opravka, spet drugje, kot na primer na ministrstvu za delo ocenjujejo, da sredstva za financiranje vsebinskih mrež niso bila zagotovljena. Najbolj seveda skrbi odsotnost odgovor iz drugih ministrstev, saj s tem nimamo nobenih povratnih informacij, kako na teh resorjih razumejo obvezo financiranja vsebinskih mrež in kakšni so glede tega njihovi predvideni ukrepi. Vsekakor si bo konzorcij vsebinskih mrež še naprej prizadeval, da bo financiranje vsebinskih mrež in s tem zagotavljanje podpore NVO znotraj resorjev v prihodnosti bilo zagotovljeno, zato, da se bo lahko NVO sektor kot tak razvijal še naprej.

Konzorcij je sicer v zadnjih mesecih obravnaval tudi vprašanje kohezijske politike in načrtovanje nove finančne perspektive. Poleg tega smo obravnavali tudi predsedovanje Slovenije Svetu EU in premišljevali o možnostih in priložnostih vključevanja NVO v omenjeni proces.

Deli