Aplikacija za izboljšave lokalnih kulturnih politik

Asociacija že vrsto let spremlja razvoj lokalnih kulturnih politik, kjer beležimo težave na različnih nivojih, saj med NVO in odločevalci pogosto ni pravega dialoga, proračuni ne vključujejo poklicnih NVO, povečini ni večletnega financiranja, strateški dokumenti so skopi ali jih sploh ni, tu je še prostorska problematika in še marsikaj drugega.

Ker gre za sistemsko težavo, smo v Asociaciji razvili spletno aplikacijo, ki bo v pomoč tako lokalnim skupnostim kot NVO pri samem izboljševanju lokalnih kulturnih politik.

Aplikacijo za izboljšave lokalnih kulturnih politik sestavlja 5 sklopov vprašanj in vnaprej pripravljenih odgovorov (o enoti lokalne samouprave oz. o NVO v kulturi, o področju kulture v enoti lokalne samouprave, o nastajanju in izvajanju kulturnih politik / lokalnih programov za kulturo, o predlogih NVO v kulturi za izboljšave kulturnih politik in predpisov ter o zagovorništvu NVO v kulturi na lokalni ravni). S pomočjo aplikacije lahko predstavniki NVO v kulturi ali posamezne lokalne samouprave preverijo, ali so v njihovem lokalnem okolju na področju kulture izkoriščene vse priložnosti in že uveljavljeni načini za vzpostavitev bolj razvojno naravnanega partnerstva z vsemi deležniki na področju kulture.

Ključna prioriteta aplikacije za izboljšave lokalnih kulturnih politik je usmerjenost v iskanje priložnosti in razvijanje konkretnih, razvojno usmerjenih in inovativnih pristopov za naslavljanje temeljnih izzivov NVO v kulturi v okviru posamezne lokalne samouprave skozi oblikovanje bolj usklajenih sistemskih pristopov, skupnih pobud in projektov ter novih storitev, ki bodo pripomogle tudi k okrepitvi zagovorništva v kulturi na lokalni ravni. Do aplikacije za izboljšave lokalnih kulturnih politik lahko NVO dostopate na tej povezavi, za lokalne skupnosti je aplikacija dostopna tu.

Za zainteresirane predstavnike NVO v kulturi in lokalnih samouprav je v okviru Mreže za lokalne kulturne politike, posvetovalnega telesa društva Asociacija, na voljo nabor strokovnjakov, koordinatorjev lokalnih kulturnih politik, s katerimi si bodo lahko občine pomagale pri konkretnih korakih in procesih izboljšave lokalnih kulturnih politik, kot so oblikovanje lokalnih kulturnih programov, trajnih dialoških skupin z NVO v kulturi ipd.

Aplikacija za izboljšave lokalnih kulturnih politik je nastala v sklopu projekta »Asociacija, mreža NVO v kulturi – Kultura za ustvarjalen razvoj«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Deli